SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har registrerat information om ett sextiotal kunder i företagets system för insamlade kunduppgifter vid investeringsrådgivning, utan att ha varit i kontakt med kunderna. 

Rådgivaren har registrerat information om ett sextiotal kunders ekonomiska förhållanden i företagets system, utan att ha kontaktat kunderna och verifierat informationen. Hans agerande strider mot företagets instruktion om investeringsrådgivning och uppförandekod. Det strider också mot bestämmelser i lag och branschregler om att agera hederligt och professionellt. Agerandet strider även mot de grundläggande krav på sanningsenlighet som måste ställas på en licenshavare. Det har rört sig om upprepade överträdelser som avsett ett stort antal kunder. Dessutom tillkommer risken att någon annan rådgivare skulle kunna basera sin rådgivning på dessa uppgifter och att företagets anseende i och med det kunnat skadas.

SwedSecs disciplinnämnd ser allvarligt på rådgivarens agerande och återkallar hans licens. Med hänsyn till förmildrande omständigheter tidsbegränsas återkallelsen.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här > >

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 183 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 600 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Omkring 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar