SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har överskridit sitt kreditmandat med betydande belopp och beviljat krediter på felaktiga grunder.

Rådgivaren har vid flera tillfällen överskridit sitt kreditmandat med ett sammanlagt belopp om flera miljoner kronor. Han har även brutit mot företagets kreditregelverk genom att bl.a. inte ha dokumenterat kreditgivning korrekt. Rådgivaren har dessutom ändrat uppgifter i kreditkalkyler.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivarens agerande strider mot företagets kreditregelverk och uppförandekod som grundar sig på lag och Finansinspektionens allmänna råd. Hans agerande har också medfört att krediter beviljats på felaktiga grunder och att företaget utsatts för ökade kreditrisker. Rådgivaren har så allvarligt brustit i sitt arbete att han inte kan anses lämplig som licenshavare och därför återkallar disciplinnämnden hans licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här > >

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 190 företag är anslutna till SwedSec och över 23 500 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Omkring 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera