SwedSec tilldelar chef sanktion

Den SwedSec-licensierade chefen för en storkundsenhet har godkänt strafföreläggande för otillbörlig marknadspåverkan utanför tjänsten. Han har vid två tillfällen samtidigt lagt köp- och säljorder för en aktie till samma pris. Dessa order ledde omedelbart till avslut. Affärerna motsvarade 50 respektive 43 procent av dagsomsättningen i den aktuella aktien. I strafföreläggandet angavs att licenshavaren borde ha insett att förfarandet innebar otillbörlig marknadspåverkan och att han därmed agerat med oaktsamhet.

Licenshavaren har uppgett att han inte hade en tanke på att dessa små affärer, genomförda på börsen, till marknadspris skulle kunna klassificeras som otillbörlig marknadspåverkan. Han anför att han, efter en avvägning, accepterade strafföreläggandet för att bl.a. undvika en utdragen process.

SwedSecs disciplinnämnd slår fast att otillbörlig marknadspåverkan till sin typ är en lagöverträdelse som är förtroendeskadlig. Med hänsyn till bl.a. att det var fråga om oaktsamhet och ett handlande utanför tjänsten anser nämnden emellertid att påföljden kan stanna vid en erinran.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 183 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på finansmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Omkring 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar