SwedSec varnar företagsrådgivare

Den SwedSec-licensierade företagsrådgivaren hade fotokopierat en kunds namnteckning från en revers till en pantsättningshandling.

Anledningen till agerandet var att namnteckningen på pantsättningshandlingen hade glömts bort när kunden skrivit under lånehandlingarna. För att hålla ett löfte till kunden om en utbetalning följande dag, kopierade företagsrådgivaren kundens namnteckning till pantsättningshandlingen.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att en fotokopiering av en kunds namnteckning till en pantsättningshandling eller liknande dokument inte får förekomma inom den licensierade verksamheten, även om avsikten är att ge kunden service.

Disciplinnämnden meddelar företagsrådgivaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta: 
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 183 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på finansmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Omkring 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar