SwedSec varnar investeringsrådgivare

Rådgivaren har brutit mot skyldigheten att anmäla bisysslor till sin arbetsgivare. 

Rådgivaren har förmedlat kontakt mellan en kund i det företag där han var anställd och en firma som bedriver konstverksamhet. För förmedlingen har han fått en ansenlig summa i provision. Rådgivaren har också haft ett uppdrag som ensam styrelseledamot i och företrädare för ett bolag. Ingen av bisysslorna har anmälts av rådgivaren till sin arbetsgivare. Arbetsgivaren har därför inte fått möjlighet att ta ställning till lämpligheten av bisysslorna.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att det är viktigt att anställda fullgör sin anmälningsplikt till arbetsgivaren och inte ägnar sig åt sidoverksamhet eller antar privata uppdrag utan att detta först har godkänts av arbetsgivaren. Reglerna om bisysslor och annan sidoverksamhet har stor betydelse för allmänhetens förtroende för arbetsgivarens verksamhet. Rådgivarens överträdelser är principiellt allvarliga. Med hänsyn till att det, förutom styrelseuppdraget, endast har varit fråga om en förmedlad konstaffär, anser disciplinnämnden att påföljden med viss tvekan kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här > >

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller
katarina@swedsec.se 

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 183 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 700 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Omkring 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar