SwedSec varnar kapitalrådgivare

Den SwedSec-licensierade kapitalrådgivaren har undertecknat depåavtal med kunds namn utan samtycke av kunden.

Det SwedSec-anslutna företaget har anmält att den anställde kapitalrådgivaren har förfalskat namnteckningar.

Kapitalrådgivaren har medgett den felaktiga handlingen och som förklaring bl.a. angett att hög arbetsbelastning och uppbyggd stress ledde till bristande omdöme.

Som SwedSecs disciplinnämnd i flera tidigare beslut framhållit får det inte inom den licensierade verksamheten förekomma att någon tecknar annans namn. Kapitalrådgivarens agerande är således oacceptabelt.

Disciplinnämnden meddelar kapitalrådgivaren en varning.

Beslutet finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till SwedSec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd, vars ledamöter utses av SwedSecs styrelse. Disciplinnämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här >>

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 186 företag är anslutna till SwedSec och närmare 22 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Omkring 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar