SwedSec varnar medarbetare vid kundcenter

SwedSec-licenshavaren var anställd som agent vid en kundcenterenhet och tog via telefon emot uppdrag från privatkunder. Licenshavaren har i samband med dessa telefonuppdrag, vid flera tillfällen, inte identifierat kunder på ett korrekt sätt bl.a. när han har spärrat och lämnat ut bankkort.

Disciplinnämnden konstaterar att licenshavaren har brutit mot arbetsgivarens interna regler rörande konton och bankkort för hur en kund ska identifieras på ett riktigt sätt. Eftersom licenshavaren fortsatt att begå regelöverträdelser, trots muntlig tillsägelse och skriftlig erinran från arbetsgivaren, anser nämnden att han bör meddelas en varning för det inträffade.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 181 företag är anslutna till SwedSec och över 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Omkring 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar