SwedSec varnar rådgivare

Rådgivaren hade brutit mot banksekretessen, inte hanterat en intressekonflikt korrekt och gjort otillåtna slagningar i arbetsgivarens kundsystem. 

Rådgivaren hade brutit mot banksekretessen genom att obehörigen avslöja uppgifter om en kund. Regler om tystnadsplikt när det gäller kunduppgifter är av central betydelse och reglerade i lag.

Med kunden hade rådgivaren också ett eget affärsförhållande som skulle kunna påverka hans opartiskhet. Mot bakgrund av den intressekonflikten borde han inte ha hanterat kundens kreditärende.

Rådgivaren hade dessutom bland annat vid flera tillfällen gjort otillåtna slagningar i arbetsgivarens system. Han har därigenom använt sin behörighet för att ta reda på information som han inte behövde för att utföra sina arbetsgifter.

Regelöverträdelserna som rådgivaren gjort sig skyldig till är sammantaget allvarliga och kan skada företagets anseende. SwedSecs disciplinnämnd anser ändå att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här > >

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 177 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 300 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Omkring 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar