SwedSec varnar rådgivare

Den SwedSec-licensierade rådgivaren har gjort ett otillåtet uttag från en kunds konto.

Rådgivaren hade privat kommit överens om att köpa en väska av en person som var kund i det finansiella institut där rådgivaren var anställd. Rådgivaren satte in 2000 kr på väsksäljarens konto. När väskan inte skickades enligt överenskommelse och rådgivaren misstänkte att inte allt stod rätt till tog rådgivaren ut motsvarande summa från säljarens konto.

Några dagar senare levererades väskan och rådgivaren satte åter in 2000 kr på säljarens konto. Säljaren tillika kunden i det finansiella institutet reklamerade uttaget från sitt konto.

Rådgivaren har genom det otillåtna uttaget från kunds konto allvarligt överskridit sina behörigheter. Hon har vidare brutit mot arbetsgivarens regler om hur egna affärstransaktioner får genomföras.

Företaget upplever licenshavaren som en duktig och pålitlig medarbetare och ser agerandet som en engångsföreteelse.

Disciplinnämnden ansåg att disciplinpåföljden kunde stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till SwedSec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd och nämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här >>

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 184 företag är anslutna till SwedSec och drygt 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.
Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Omkring 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar