Tom Dinkelspiel ny styrelseordförande för SwedSec

SwedSec Licensiering AB har idag valt Tom Dinkelspiel till ny styrelseordförande. Tom Dinkelspiel har arbetat i ledande befattningar i den finansiella sektorn i närmare 25 år och är bl.a. ordförande för Öhmangruppen.

– SwedSec har funnits i närmare 15 år och kommit att bli en kvalitetsstämpel i den finansiella sektorn. Kunskapskrav, licensieringstester, krav på regelefterlevnad och det disciplinära förfarandet stärker förtroendet för hela finansmarknaden. Jag ser fram emot att leda styrelsens arbete och bidra till att utveckla SwedSec vidare, säger Tom Dinkelspiel.

Tom Dinkelspiel tar över ordförandeklubban efter Kerstin Hermansson som återgår till att vara ordinarie ledamot i SwedSecs styrelse.

SwedSec har idag 183 anslutna företag och ca 23 000 aktiva licenshavare. De senaste åren har antalet aktiva licenshavare ökat kraftigt från knappt 10 000 personer. Det finns yrkesanpassade licensieringstester för rådgivare, specialister samt ledning- och kontrollfunktioner. Under 2016 lanseras ett nytt licensieringstest för bolånerådgivare. Under 2015 har disciplinnämnden fattat beslut i 17 ärenden varav 3 har lett till återkallelse av licens.

Tom Dinkelspiel är bl.a. styrelseordförande i Öhmankoncernens moderbolag E. Öhman J:or AB och styrelseledamot i Nordnet AB. Han var styrelseordförande för Svenska Fondhandlareföreningen mellan 2009 och 2012.

För ytterligare information kontakta:
Kerstin Hermansson, VD Svenska Fondhandlareföreningen, 08-562 60 701 eller kerstin@fondhandlarna.se
Katarina Lidén, VD SwedSec, 08-562 60 715, 070-496 73 98 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Om oss

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Omkring 180 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar