Citat

Branschen välkomnar såklart de satsningar som görs för att rusta upp dagens järnväg. Men Sverige måste investera i en ny stambana för höghastighetståg upp till 320 km/h nu. Om vi väljer att inte bygga en höghastighetsbana kommer vi fortsätta dras med dagens kapacitetsproblem samtidigt som vi minskar möjligheten för överflyttning från flygtransporter till klimatvänliga tåg eller ökad godstrafik på stambanorna"
Crister Fritzson, ordförande Tågoperatörerna och VD för SJ.
Runt om i världen har man kört höghastighetståg i över 30 år. Det är medvetna investeringar som gjorts för att främja klimatsmarta transporter och för att skapa större arbetsmarknadsregioner och fler arbetstillfällen. Det ska bli intressant att lyssna på hur politikerna ser på behovet av en höghastighetsbana mellan våra största städer och hur den ska finansieras på bästa sätt. En snabb utbyggnad är ett måste för att få full effekt av investeringarna och skapa maximal samhällsnytta
Björn Asplund, ordförande Swedtrain och VD Alstom Sverige.
Vi välkomnar Trafikverkets förslag om att öka satsningarna på underhåll och investeringar i järnvägen. Förslaget om att påbörja byggandet av en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg för hastigheter upp emot 320 km/h är en viktig framtidssatsning för Sverige, säger Klas Wåhlberg,
Klas Wåhlberg, ordförande i SWEDTRAIN- branschorganisationen för järnvägsindustrin i Sverige.
Vi är kritiska till att man nu lägger en plan som bryter järnvägens tillväxttakt till förmån för ökade vägtransporter. Det går emot den politiska ambitionen om att minska transportsektorns klimatpåverkan och bevisligen emot resenärernas och godskundernas efterfrågan.
SWEDTRAINs Generalsekreterare Magnus Davidsson