Centerpartiet på rätt spår

Centerpartiet är på rätt spår i sitt nya infrastrukturprogram som idag presenteras på DN-debatt.

”Investeringar i infrastruktur är helt avgörande för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft, jobben och välfärden. Men det räcker inte med fina programtexter, regeringen måste nu i höstens budget lägga stora resurser på investeringar i nya spår och bättre underhåll av järnvägen om Sveriges konkurrenskraft ska stärkas på lång sikt”, säger Klas Wåhlberg, ordförande i branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige SWEDTRAIN.

”Annie Lööf är både Centerledare och näringsminister så jag utgår från att dagens utspel innebär att Centerpartiet kommer att driva på för stora satsningar på ny järnväg inför höstens budgetförhandlingar”, fortsätter Klas Wåhlberg.

Ett välfungerande transportsystem är en förutsättning för Sveriges konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd. Sverige är beroende av pålitliga transporter av varor för att långsiktigt säkerställa jobb och tillväxt i hela landet.

-          ”Vi ser positivt på att Centerpartiet inser transporternas betydelse för jobben och konkurrenskraften. Det är viktigt att komma ihåg att det som Sveriges företagare och arbetspendlare är i behov av är konkreta satsningar i höstens budget och infrastrukturproposition”, kommenterar Klas Wåhlberg.

Som Lööf och Åkesson skriver i debattartikeln, så måste Sverige i framtiden kombinera ökad rörlighet med minskad klimatpåverkan.

-          ”Precis som Kapacitetsutredningen, EU-kommissionen och Riksrevisionen säger så måste vi ställa om transporterna till mer kapacitets- och energieffektiva lösningar. Här spelar järnvägen en avgörande roll”, avslutar Klas Wåhlberg.

För mer information kontakta

Patrik Forslund

073-344 97 23

patrik.forslund@swedtrain.se

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 13 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler.

Om oss

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 15 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler. Våra medlemsföretag är:Alstom Transport AB, Ansaldo STS Sweden AB, Bombardier Transportation Sweden AB, Buffers Rail Industry AB, Chalmers Tekniska Högskola, DEKRA Industrial AB, Dellner Couplers AB, Duroc Rail AB, Euromaint Rail AB, Faiveley Transport Nordic AB, Jernhusen AB, Järnvägsgruppen KTH, Lucchini Sweden AB, Luleå Tekniska Universitet, Midwaggon AB, Siemens AB, SNC-Lavalin, Sweco Transportsystem AB, SweMaint AB, Train Alliance AB, Voith Turbo AB, Westermo Data Communications, WSP Sverige AB

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar