Järnvägen mer effektiv och attraktiv sedan avregleringen

Regeringen beslutar idag om formerna för den utredning kring avregleringens effekter som riksdagen efterfrågade i december förra året. ”Vi tycker det är fullt naturligt att utreda hur järnvägssystemet fungerar och är uppbyggt. Samtidigt är vi tydliga med att Sverige har varit ett föregångsland i Europa med att avreglera infrastruktursektorn och järnvägen har blivit både mer effektiv och attraktiv sedan avregleringen inleddes”, säger Klas Wåhlberg, ordförande i SWEDTRAIN, branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige.

Utredningen som leds av Gunnar Alexanderson kommer inledningsvis att titta på järnvägens olika delar och avregleringen i ett helhetsperspektiv, för att sedan under hösten titta vidare på hur järnvägens organisation kan förbättras.

-          ”Det faktum att regeringen valt Gunnar Alexandersson som utredare tycker vi ger utredningen goda förutsättningar att verka. Alexandersson är kanske Sveriges kunnigaste person i ämnet, har en brett synsätt på avregleringen och är respekterad inom branschen. Han har inte bara arbetat som forskare inom ämnet, utan har dessutom nu senast lett arbetsgruppen för innovationsdrivkrafter inom den avreglerade järnvägssektorn, som Forum för Innovation inom transportforskningen har samordnat. Detta borgar för ett brett perspektiv”, säger Klas Wåhlberg.

-          ”Kring avregleringen har det historiskt rått politiskt konsensus och det är viktigt även för framtiden att vi gemensamt kan stå upp för huvudinriktningen med avregleringen, nämligen att öka kvaliteten, kostnadseffektiviteten och därigenom järnvägens konkurrenskraft allt med resenärer och godskunderna i fokus”, säger Klas Wåhlberg.

För kommentarer kontakta:
Patrik Forslund pressansvarig på SWEDTRAIN, tfn: 073-344 97 23

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 13 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler.

www.swedtrain.org

Taggar:

Om oss

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 15 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler. Våra medlemsföretag är:Alstom Transport AB, Ansaldo STS Sweden AB, Bombardier Transportation Sweden AB, Buffers Rail Industry AB, Chalmers Tekniska Högskola, DEKRA Industrial AB, Dellner Couplers AB, Duroc Rail AB, Euromaint Rail AB, Faiveley Transport Nordic AB, Jernhusen AB, Järnvägsgruppen KTH, Lucchini Sweden AB, Luleå Tekniska Universitet, Midwaggon AB, Siemens AB, SNC-Lavalin, Sweco Transportsystem AB, SweMaint AB, Train Alliance AB, Voith Turbo AB, Westermo Data Communications, WSP Sverige AB

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar