Satsning på järnväg skapar nya jobb och stärker Sveriges konkurrenskraft

Regeringen har idag i samband med vårpropositionen aviserat en satsning på jobb och utbildning, med anledning av den internationella lågkonjunkturen som påverkar den svenska sysselsättningen. En omfördelning av anslaget till infrastruktur möjliggör ytterligare 700 miljoner kronor för drift och underhåll av järnvägen under 2013. Något Swedtrain välkomnar.  ”Medel för drift och underhåll av järnväg skapar nya jobb både på kort och lång sikt och stärker konkurrenskraften för svenska företag, därför är satsningen viktig både för Sverige och för järnvägen”, säger Klas Wåhlberg, ordförande i SWEDTRAIN - branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige

- ”Regeringens tidigare satsningar på järnvägen i samband med infrastrukturpropositionen är välkomna för att på lång sikt höja standarden på den svenska järnvägen. Det skapar bättre förutsättningar för svenska företag och bidrar till att skapa nya jobb, därför välkomnar jag regeringens tidigareläggning för att snabbare skapa en mer robust och pålitlig järnväg”, säger Klas Wåhlberg.
Regeringen har tidigare, i Infrastrukturpropositionen, beslutat om investeringar i ny järnväg och i det befintliga järnvägsnätet.

- "Nu är det dags att se över möjligheten att även tidigarelägga vissa investeringar i järnvägen och inte bara drift och underhåll”. För att i framtiden få snabbare och effektivare användning av de tillsatta medlen för underhåll och investeringar kan det finnas ett behov av nya upphandlingsmodeller, säger Klas Wåhlberg. 
 
För kommentarer kontakta:
Patrik Forslund pressansvarig på SWEDTRAIN, tfn: 073-344 97 23

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 13 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler.

www.swedtrain.org

Taggar:

Om oss

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 15 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler. Våra medlemsföretag är:Alstom Transport AB, Ansaldo STS Sweden AB, Bombardier Transportation Sweden AB, Buffers Rail Industry AB, Chalmers Tekniska Högskola, DEKRA Industrial AB, Dellner Couplers AB, Duroc Rail AB, Euromaint Rail AB, Faiveley Transport Nordic AB, Jernhusen AB, Järnvägsgruppen KTH, Lucchini Sweden AB, Luleå Tekniska Universitet, Midwaggon AB, Siemens AB, SNC-Lavalin, Sweco Transportsystem AB, SweMaint AB, Train Alliance AB, Voith Turbo AB, Westermo Data Communications, WSP Sverige AB

Kontakt

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar