Satsningar på höghastighetståg stärker Sverige

Sverige ska med start 2017 påbörja bygget av en ny stambana för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg-Malmö, det löftet gav Alliansens partiledare i Visby under onsdagen. Satsningen innebär att man från omkring 2035 kan resa mellan Stockholm-Göteborg på 2 timmar och Stockholm-Malmö på 2,5 timmar. ”Att investera i kapacitetsstarka, snabba och hållbara transportlösningar på järnväg stärker Sverige, det skapar nya arbetsmarknadsregioner, stärker företagens konkurrenskraft och kommer på sikt skapa nya arbetstillfällen i järnvägsindustrin”, säger Klas Wåhlberg, ordförande i SWEDTRAIN, branschorganisationen för järnvägsindustrin i Sverige.

Resandet på järnväg har ökat med 96 % de senaste 20 åren. Det har varit en fantastisk utveckling som få kunnat förutse. Samtidigt har det inneburit stora påfrestningar för transportsystemet och ett eftersläpande underhåll har drabbat punktligheten. Genom att göra nödvändiga trimningsåtgärder, investera i dubbelspår och satsa på höghastighetsbanor skapas nu bättre förutsättningar både för person- och godstrafiken på stambanorna.

- Nya höghastighetsbanor innebär att vi nu separerar snabbare tåg från långsammare region- och godståg. Det mer än dubblerar kapaciteten, både genom de nya banorna och på befintliga stambanor. Det skapar förutsättningar för att lättare kunna planera trafik och underhåll och det kommer leda till ökad punktlighet, säger Klas Wåhlberg.

Frågan om nya stambanor har varit flitigt diskuterad de senaste åren.

- Det är glädjande att det nu verkar råda en samsyn i frågan om nya stambanor och att de ska byggas i modern standard för höghastighet. Nu gäller det att realisera detta i praktiken, först att komma vidare med formella utredningar och planering, sedan det faktiska byggandet, säger SWEDTRAINs Generalsekreterare Magnus Davidsson.

 Att Sverige nu väljer att investera i höghastighetsjärnväg är något som kommer göra järnvägsbranschen mer attraktiv på arbetsmarknaden och det kommer på några års sikt att bli en ökad efterfrågan på ingenjörer och andra specialister inom järnvägsteknik.

- Satsningen på de nya höghastighetsbanorna, tillsammans med övriga satsningar på spårburen trafik, innebär att det kommer skapas nya jobb inom järnvägssektorn för att planera, bygga och underhålla den nya banan men också för att designa och tillverka tåglösningar och teknik. Det kommer öka attraktiviteten för järnvägssektorn i stort, säger Magnus Davidsson.

För kommentarer kontakta Patrik Forslund pressansvarig på SWEDTRAIN, telefon: 073-344 97 23

Patrik Forslund

073-344 97 23

patrik.forslund@swedtrain.se

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin i Sverige. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 13 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler.

Om oss

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 15 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler. Våra medlemsföretag är:Alstom Transport AB, Ansaldo STS Sweden AB, Bombardier Transportation Sweden AB, Buffers Rail Industry AB, Chalmers Tekniska Högskola, DEKRA Industrial AB, Dellner Couplers AB, Duroc Rail AB, Euromaint Rail AB, Faiveley Transport Nordic AB, Jernhusen AB, Järnvägsgruppen KTH, Lucchini Sweden AB, Luleå Tekniska Universitet, Midwaggon AB, Siemens AB, SNC-Lavalin, Sweco Transportsystem AB, SweMaint AB, Train Alliance AB, Voith Turbo AB, Westermo Data Communications, WSP Sverige AB

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar