Välbehövliga satsningar för ett konkurrenskraftigt transportsystem, men kompletteringar behövs

SWEDTRAIN, Branschföreningen för Sveriges järnvägsindustri, välkomnar Kapacitetsutredningens föreslagna förstärkningar av det befintliga transportsystemets infrastruktur. 

– Det är åtgärder som region- och näringslivsföreträdare har efterlyst i flera år. Det är mycket viktigt att förstärka kapacitet och tillförlitlighet, inte minst i järnvägssystemet. När det gäller åtgärder i det lite kortare perspektivet fram till 2025 har utredningen gjort en gedigen genomgång och föreslagit många nödvändiga åtgärder. Även järnvägsindustrin kan bidra, t ex genom att leverera än mer effektiva järnvägsfordon. Nu gäller det för politiken att se till att vi kan gå från ord till handling, säger SWEDTRAINs vice ordförande Staffan Håkanson.

På längre sikt är förslagen inte lika tydliga. Utredningen klargör att en kraftig ökning av transportarbetet och trängsel är att vänta, och att t ex klimatmålen inte kan uppfyllas om inte ytterligare kraftfulla åtgärder vidtas.

- På grund av att det är ett kapacitetsstarkt, energisnålt och attraktivt transportslag satsar man runt om i världen på utbyggnad av järnvägen. Järnvägen är, tillsammans med andra transportslag, en lösning på samhällets utmaningar om bland annat konkurrenskraft och klimat. Här saknar vi en beskrivning av hur transportystsystemets olika delar kan utformas så att målen kan klaras av, säger Magnus Davidsson, verksamhetsledare på SWEDTRAIN. Men det är ju heller ingen lätt uppgift att beskriva detta, fyller han i.

Några av huvudpunkterna i remissvaret är:

  • Utredningens förslag på åtgärder i det befintliga systemet fram till 2025 är väl balanserat
  • Förslagen på ny järnväg, t ex Ostlänken och Göteborg-Borås, är bra satsningar som dock bör tidigareläggas
  • Utredningen underskattar järnvägens möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen, utredningen bör justera vissa antaganden, prognoser och kalkyler
  • Utredningen bör tydligare beskriva hur transportsystemet 2050 ska vara och vilka åtgärder som krävs för att uppnå målen om ett konkurrenskraftigt transportsystem och inga klimatutsläpp
  • Järnvägens kapacitet kan redan idag förbättras genom tåg med hög passagerarkapacitet

SWEDTRAINs remissvar i sin helhet och information om järnvägsindustrin i Sverige kan då läsa på www.swedtrain.org

SWEDTRAIN
c/o Teknikföretagens Branschgrupper AB
Box 5510
114 85 Stockholm
08-782 08 09
magnus.davidsson@teknikforetagen.se

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 13 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler.

Taggar:

Om oss

SWEDTRAIN är branschföreningen för järnvägsindustrin. Våra medlemsföretags verksamhet i Sverige omsätter tillsammans över 15 miljarder och finns över hela landet. Vi är verksamma inom tillverkning, underhåll och tjänster av allt ovan räls – från spårfordon, drivenheter, bromssystem och koppel till IT-lösningar, signalsystem och verkstadslokaler. Våra medlemsföretag är:Alstom Transport AB, Ansaldo STS Sweden AB, Bombardier Transportation Sweden AB, Buffers Rail Industry AB, Chalmers Tekniska Högskola, DEKRA Industrial AB, Dellner Couplers AB, Duroc Rail AB, Euromaint Rail AB, Faiveley Transport Nordic AB, Jernhusen AB, Järnvägsgruppen KTH, Lucchini Sweden AB, Luleå Tekniska Universitet, Midwaggon AB, Siemens AB, SNC-Lavalin, Sweco Transportsystem AB, SweMaint AB, Train Alliance AB, Voith Turbo AB, Westermo Data Communications, WSP Sverige AB

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar