SweMaint AB och Chr Olsson Sweden AB går samman

SweMaint AB och Chr Olsson Sweden AB går samman Båda företagen arbetar med underhållstjänster för godsvagnar. Sammanslagningen sker genom att SweMaint AB förvärvar rörelsen och varumärket Chr Olsson Sweden AB. Chr Olssons verksamhet i Göteborg och Hallsberg kommer att integreras i SweMaints verkstäder på respektive ort, säger Håkan Fredriksson, VD för SweMaint. Samtliga anställda i Chr Olsson erbjuds anställning i SweMaint AB. Affären innebär initialt en rationalisering av fasta kostnader i form av verkstadslokaler. För framtiden innebär sammanslagningen att det skapas en bra plattform för ytterligare utveckling av verksamheten på en europeisk järnvägsmarknad som är under stark förändring. Erfarenheter från utvecklingen i Sverige med ett affärsmässigt kund/leverantörsförhållande på fordonsunderhållsmarknaden ger det "nya" SweMaint/Chr Olsson förutsättningar att framgångsrikt vara med i konkurrensen på en större geografisk marknad. SweMaint har idag 240 anställda och omsätter c:a 400 MSEK. SweMaint som ägs av AB SwedCarrier har sitt ursprung i ABB Maintenance och SJ Maskindivision. Chr Olsson Sweden AB med verkstäder i Göteborg och Hallsberg har idag 30 anställda och omsätter c:a 35 MSEK. Staffan Rittgård, ägare till Christian Olsson Sweden AB, kommer att kvarstå i verksamheten, nu som vice VD i SweMaint AB med huvudansvar för marknad och försäljning. Fakta: SweMaint AB är ledande leverantör av underhållstjänster för godsvagnar på den svenska marknaden. SweMaint har idag verkstäder i Malmö, Helsingborg, Nässjö, Göteborg, Norrköping, Hallsberg, Kil och Borlänge. Förutom direkt fordonsunderhåll erbjuder SweMaint kunderna ett komplett serviceutbud omfattande bland annat hjulunderhåll och hjulförsörjning, mobil service, tvätt, lackering och komponentrenovering. Chr Olsson är verksamma med godsvagnsunderhåll och har specialistkompetens för cistern- och specialvagnar. Chr Olsson är också en framgångsrik leverantör av ombyggnadsarbeten på godsvagnar. Betydande kunder finns bland både svenska och europeiska privatvagnsägare. Företaget har ägts och drivits av familjen Rittgård sedan 1965. För ytterligare information vänligen kontakta: Håkan Staffan Fredriksson Rittgård Tel 070 - 77 10 663 Tel 070 - 59 00 227 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00010/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00010/bit0001.pdf

Dokument & länkar