Pressinbjudan: Transportstyrelsens förslag strider mot Sveriges klimatambitioner

Den 7 mars deltar Fordonsbesiktningsbranschen på ett frukostseminarium i riksdagen om nya regler för miljökontroll av bilar. Bakgrunden är Transportstyrelsens förslag att tillåta högre gränsvärden för utsläpp.

Den 20 maj träder nya regler i kraft vid fordonsbesiktning. Transportstyrelsen föreslår att gränsvärdena för utsläpp ska bli mer generösa, något som Fordonsbesiktningsbranschen starkt emotsätter sig eftersom det kommer innebära att smutsiga bilar som släpper ut långt mer än vad som är tillåtet idag kommer få köra på våra vägar.

Med anledning av förändringen arrangerar riksdagsledamöterna Anders Åkesson (C), Sten Bergheden (M) och Lorentz Tovatt (Mp) ett seminarium för att diskutera besiktningens roll i att minska utsläppen, samt huruvida Sverige ska ligga i framkant gällande miljökontroll av bilar.

I panelen deltar Eva Morger från Bilprovningen, som företräder Fordonsbesiktningsbranschen under seminariet. Utöver det finns experter från Naturvårdsverket, IVL Svenska Miljöinstitutet och Transportstyrelsen i panelen.

Press är välkommen. Medtag legitimation.

Tid: Onsdagen den 7 mars 2018, 07.30 - 08.55. Seminariet inleds med frukost.

Plats: Myntmatsalen, Riksdagshuset

Anmäl dig till e-postadress jessica.paulin@tebab.com senast måndag den 5 mars

Jessica Paulin
08-782 08 65
swetic@tebab.com

SWETIC är branschföreningen för de företag som är ackrediterade att utföra besiktning, certifiering och provning av olika produkter, installationer och organisationer. Väl fungerande besiktning och certifiering är en förutsättning för en hög säkerhet, tillförlitlighet och miljöanpassning av svensk industri och näringsliv.

Taggar:

Om oss

SWETIC – Swedish Association for Testing, Inspection and Certification är en branschorganisation för de företag som är ackrediterade för att arbeta med provning, besiktning, kontroll och certifiering. Hos oss hittar du de ledande företagen i branschen. De erbjuder expertis inom områden som t.ex. el, mekanik, tryckkärl, maskiner, hissar och lyftanordningar, fordon, energideklarationer, ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, livsmedel och informationssäkerhet, godkännande av personer som är miljörevisorer, kvalitetsrevisorer och svetsare.