Debatt om miljögifter och lagstiftning

Utsläpp från plaster och brandskum diskuteras livligt. Men hur skadliga är hormonstörande ämnen för människan? Kungsörnar som fått i sig bly från kadaver eller skadskjutna djur flyger sämre och lever kortare. Bör det införas ett blyförbud för jaktammunition? Miljöskadligt flamskyddsmedel har redan mött en strängare reglering, men blev den rättvis, undrar elektronikbranschen?

Torsdag 14 december anordnas Swetox årliga workshop i Uppsala som i år inleds med tre debatter om dessa aktuella ämnen och en avslutande panel.

Lennart Dencker (Uppsala universitet) diskuterar med Carl-Gustaf Bornehag (Karlstads universitet) om effekterna av hormonstörande ämnen, Frauke Ecke (SLU, Umeå) debatterar blyförbud med Fredrik Widemo (Svenska Jägareförbundet) och Ing-Marie Olsson (Kemikalieinspektionen) och Stefan Posener (Swerea) avhandlar frågan om den nya lagstiftningen kring flamskyddsmedel.

Diskussionerna hålls på engelska. Moderator är forskaren Mattias Öberg från Karolinska Institutet och Swetox Södertälje.

När: Torsdag 14 december kl. 9 - 12 (kaffepaus ingår, lunch följer direkt efter)
Var: Friessalen, EBC, Norbyvägen 14, Uppsala (busslinje 2, 7 och 12. Vägbeskrivning)

Eftermiddagen ägnas åt en presentation av ett nationellt centrum för masspektrometri i Uppsala och en serie gruppdiskussioner kring ämnen som slutgiltigt beslutas under veckan innan. Intresserade är välkomna att sitta med.

För anmälan och frågor, kontakta:
Jonas Förare, kommunikatör vid Swetox
073-712 13 86
jonas.forare@swetox.se

SWETOX är ett nationellt forskningscentrum för toxikologiska vetenskaper, ett samarbete mellan elva svenska universitet. Navet i samarbetet är en toppmodern och välutrustad anläggning i Gärtuna utanför Södertälje.

Om oss

SWETOX är ett nationellt forskningscentrum för toxikologiska vetenskaper, ett samarbete mellan elva svenska universitet. Navet i samarbetet är en toppmodern och välutrustad anläggning i Gärtuna utanför Södertälje. www.swetox.se

Prenumerera