Hur säker är nanotekniken? Ny svensk plattform invigs 23 maj

Förhoppningarna och möjligheterna med den snabbt växande nanotekniken är enorma. Nya material, läkemedel och kosmetika utvecklas snabbt och får stor spridning. För att hantera frågor som rör risker och säkerhetsfrågor kring nanomaterial har regeringen nu gett Swetox i uppdrag att upprätta en nationell plattform för sammanställning och kommunikation av kunskap mellan myndigheter, företag, universitet och andra aktörer.

– Vi är mycket hedrade av förtroendet att få koordinera detta spännande uppdrag som faller väl in i Swetoxkonsortiets övergripande mål om en kemikaliesäker värld, säger professor Åke Bergman, chef för Swetox. Vi har redan ett fungerande akademiskt nätverk att bygga på och strävar efter att föra samman forskningsfrågor med angelägna samhällsbehov.

Journalister är välkomna till invigningen av den nya plattformen
Tid och plats: Måndag den 23 maj kl. 9:30 på Sheraton Stockholm Hotel

Ledningen för den nya plattformen blir placerad vid Swetox-samarbetets nav i Södertälje som en integrerad del i Swetox verksamhet. Plattformens arbete kommer att genomföras av an projektgrupp som just nu är under tillsättning. Till stöd för sitt arbete har projektgruppen en styrgrupp och en expertpanel.

EU-lagstiftningen anses i princip tillämpbar för hantera de nya materialen, men tillsynsansvaret är idag utspritt på ett tjugotal svenska myndigheter. Tydliga definitioner saknas, liksom vetenskapliga metoder att analysera och bedöma materialens hälso- och miljörisker. Plattformens medarbetare kommer därför att bygga upp ett nätverk mellan svenska aktörer inom nano-området.

En stor uppgift är att skapa en webbaserad tjänst för kunskapsinsamling och kunskapsspridning. Tjänsten ska erbjuda en publik del med nyheter, bakgrundsinformation, en databas med frågor och svar samt en intern del där nätverkets medlemmar kan diskutera och utbyta arbetsmaterial. Plattformen ska också inventera vilka utbildningsmöjligheter som finns inom nanosäkerhet och vid behov skapa nya kurser.

Invigningen sker i form av ett seminarium där representanter från miljö- och energidepartementet, universitet, industri och ideell sektor deltar. Moderator är Eva Krutmeijer och medverkande är bland andra: Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen, Åke Berg, chef för Swetox, Bengt Fadeel, professor vid Karolinska Institutet och Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Seminarieprogrammet bifogas.

För frågor och anmälan, kontakta:
Jonas Förare, kommunikatör Swetox
073-712 13 86
jonas.forare@swetox.se

SWETOX är ett nationellt forskningscentrum för toxikologiska vetenskaper, ett samarbete mellan elva svenska universitet. Navet i samarbetet är en toppmodern och välutrustad anläggning i Gärtuna utanför Södertälje.

Taggar:

Om oss

SWETOX är ett nationellt forskningscentrum för toxikologiska vetenskaper, ett samarbete mellan elva svenska universitet. Navet i samarbetet är en toppmodern och välutrustad anläggning i Gärtuna utanför Södertälje. www.swetox.se

Prenumerera

Dokument & länkar