Ny webbportal för säker hantering av nanomaterial

Den nationella plattformen för nanosäkerhet vid Swetox, SweNanoSafe, lanserar en webbportal på adressen www.swenanosafe.se. Portalen ska underlätta kommunikation och kunskapsutbyte om säkerhetsaspekter på nanomaterial. Den riktar sig till de som arbetar med eller är intresserade av nanomaterialens säkerhet för människa och miljö.

Portalen presenterar aktuell och grundläggande information om lagar och vägledningar för nanomaterial inom olika områden, exempelvis arbetsmiljö, kemikalier och kosmetika. Här hittar du också information om forskning och utveckling gällande nanomaterialens säkerhet för människors hälsa och miljön. Säkerhetsaspekterna kan beröra olika steg i deras livscykel som syntes, utveckling, tillverkning, användning och avfallshantering. På portalen finns även en kunskapsbank, frågelåda, kalendarium och länkar till nationella och internationella myndigheter, plattformar för nanosäkerhet inom Europa, forskningsprojekt i Sverige och EU, med mera.

Webbportalen är en viktig del av Swetox regeringsuppdrag att främja en säker hantering av nanomaterial. Portalen har utvecklats, och innehåll kommer att fyllas på och vidareutvecklas, i samarbete med plattformens samverkansråd och expertpanel.

”Genom den nationella plattformen skapas nya former för samverkan mellan en rad olika aktörer inom akademi, myndigheter, näringsliv och organisationer. Med lanseringen av webbportalen skapar vi nya möjligheter att samla och föra ut värdefull kunskap inom nanosäkerhetsområdet”, säger Åke Bergman, chef för Swetox och ordförande i SweNanoSafes styrgrupp.

Mer information om plattformens mål, organisation och aktiviteter hittar du på www.swenanosafe.se och sidorna Om oss och Vad vi gör. Mer information om nanomaterial hittar du bland annat i denna artikel Vad är nanomaterial?

Kontaktuppgifter

  • Marie Beckman, samordnare, SweNanoSafe, för frågor om webbportalen och plattformens verksamhet. Tel: 08 – 524 885 37; E-post: marie.beckman@swetox.se
  • Ulrika Carlander, projektledare, SweNanoSafe, för frågor om nanomaterial och plattformens verksamhet. Tel: 08 – 524 875 93; E-post: ulrika.carlander@swetox.se

Swetox är ett nationellt akademiskt forskningscentrum skapat för att bättre kunna möta samhällets behov av säkra kemikalier och en giftfri miljö. Syftet är att genom unik samverkan mellan elva svenska universitet bedriva innovativ tvärvetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och uppdragsforskning såväl som utbildningsverksamhet. Vid sidan om nationella samarbeten ska Swetox också att verka för att etablera starka internationella kontakter och samarbeten.

Taggar:

Om oss

SWETOX är ett nationellt forskningscentrum för toxikologiska vetenskaper, ett samarbete mellan elva svenska universitet. Navet i samarbetet är en toppmodern och välutrustad anläggning i Gärtuna utanför Södertälje. www.swetox.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar