Påverkas pojkar och flickor olika av hormonstörande ämnen?

Under senare år har problemet med hormonstörande ämnen (EDCs) i miljön uppmärksammats allt mer. Substanserna, som bland annat återfinns i många vanliga förpackningar och plastföremål har visat sig kunna påverka mänsklig fortplantningsförmåga och utvecklingen i fosterstadiet. 

Men pojkar och flickor har olika hormoner och borde därför inte påverkas på samma sätt. Detta belyses i ett symposium på Karolinska Institutet den 11 maj. Bland de medverkande märks den kända forskaren Shanna Swan från USA, som kommer att berätta om vilka effekter stress och de plastmjukgörande ftalaterna har på tidig utveckling.

Även framstående svenska forskare medverkar: Susanne Bejerot, KI, kommer att diskutera de växande problemen med autismtillstånd och möjliga kopplingar till hormonstörande ämnen och könsskillnader. Aleksander Giwercman, Lunds universitet, har studerat hur fortplantningsförmågan hos vuxna påverkats av exponering för hormonstörande ämnen. Olle Söder, KI, kan visa att manlig könsutveckling påverkas starkare än kvinnlig. Avslutar gör Carl-Gustaf Bornehag, Karlstads universitet (också en av arrangörerna), som redogör för kopplingen mellan de nu så aktuella brandskyddsmedlen PFOS och könsskillnader i födelsevikt.  

Arrangörer:

Joëlle Rüegg, Karolinska institutet och Swetox (joelle.ruegg@swetox.se, tel. 08-524 885 18)

Carl-Gustaf Bornehag, Karlstads universitet och Swetox (Carl-Gustaf.Bornehag@kau.se, tel:054-700 25 40)

Program

Föredragen hålls på engelska

Tid och plats:

Måndag 11 maj, kl. 13-18, på Atrium, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna

Anmälan:
Sker via denna länk, senast 4 maj

Presskontakt:
Jonas Förare, kommunikatör, Swetox, jonas.forare@swetox.se , 073-712 13 86


Swetox är ett nationellt akademiskt forskningscentrum skapat för att bättre kunna möta samhällets behov av säkra kemikalier och en giftfri miljö. Syftet är att genom unik samverkan mellan elva svenska universitet bedriva innovativ tvärvetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och uppdragsforskning såväl som utbildningsverksamhet. Vid sidan om nationella samarbeten ska Swetox också att verka för att etablera starka internationella kontakter och samarbeten.

Taggar:

Om oss

SWETOX är ett nationellt forskningscentrum för toxikologiska vetenskaper, ett samarbete mellan elva svenska universitet. Navet i samarbetet är en toppmodern och välutrustad anläggning i Gärtuna utanför Södertälje. www.swetox.se

Prenumerera