Senaste forskningen om hur hormonstörande ämnen påverkar vår hälsa

Vissa typer av kemikalier (så kallade EDCs) påverkar människans hormonsystem – det är forskarna överens om. Men i Bryssel pågår ett intensivt lobbyarbete för att tona ned forskningsresultaten och lagstiftningen har inte hunnit med. Detta kan få allvarliga följder för människors hälsa, framför allt för barn som under känsliga år kommer i kontakt med en mix av hormonstörande ämnen via t ex leksaker. Av detta skäl inbjuder vi media den 10:e maj till en öppen del av forskningssymposiet om EDC (Endocrine Disrupting Chemicals (hormonstörande kemikalier) där den franska journalisten Stéphane Horel berättar om spelet bakom kulisserna i Bryssel. 

Stéphane Horel är journalisten och dokumentärfilmare och har i många år bevakat EDC-frågan. Hon kommer att berätta om sin omfattande granskning av det politiska spelet bakom EDC-lagstiftning, som hon beskriver i den nyutkomna boken ”Intoxication”. Medverkar gör också tidigare Europaparlamentarikern och Sveriges förra miljöminister Lena Ek – som fram till 2006 var en av parlamentets huvudförhandlare av EU:s gemensamma kemikalielagstiftning REACH. På Eks initiativ tog Sverige EU-kommissionen till EU-domstolen för dess oförmåga att definiera EDCs. Domstolen gav nyligen Sverige rätt och slog fast att kommissionens underlåtenhet har fördröjt arbetet med att reglera kemikalierna. Ytterligare talare, bland annat från KemI, kommer att berätta om hur regelverket utformas, varför det går så långsamt och vad som händer närmast.

I den vetenskapliga delen av programmet finns bland annat Ulla Hass, en av världens främsta forskare på cocktaileffekten, som uppstår när kemikalier blandas och får förändrad effekt. Forskaren Thomas Zoeller kommer att berätta hur kemikalier påverkar sköldkörtelns hormoner, och världens största studie på EDCs, på 100 000 japanska mödrar och deras barn, kommer att presenteras. Vi berättar också om ett svenskt initiativ för att lättare kunna värdera forskningsresultat på hormonstörande ämnen.

Arrangör: Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper – Swetox

Kontaktperson: Joëlle Rüegg, Swetox, joelle.ruegg@swetox.se, 08-524 885 18

Föredragen hålls på engelska, men flera av talarna kan intervjuas på svenska.

Tid och plats: 

  • Tisdag 10 maj kl. 11.00 - 12.30 i Stora hörsalen, Naturhistoriska Riksmuséet, Frescativägen 40, Stockholm.
  • Stephane Horel, Lena Ek m.fl. talar från kl:11:00, se program för utförligare information. Media är välkomna att delta i lunchen och vara med på resten av dagen om så önskas, och vi tror att programpunkterna innan lunch är av extra värde för rapportering till allmänheten. Vi är särskilt glada att Stephane Horel kommer hit, läs gärna mer om henne här.

Mer om Swetox Open EDC Workshop

Anmälan senast 9.e maj 

Presskontakt: Jonas Förare, kommunikatör, Swetox, jonas.forare@swetox.se , 073-712 13 86

Swetox är ett nationellt akademiskt forskningscentrum skapat för att bättre kunna möta samhällets behov av säkra kemikalier och en giftfri miljö. Syftet är att genom unik samverkan mellan elva svenska universitet bedriva innovativ tvärvetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och uppdragsforskning såväl som utbildningsverksamhet. Vid sidan om nationella samarbeten ska Swetox också att verka för att etablera starka internationella kontakter och samarbeten.

Taggar:

Om oss

SWETOX är ett nationellt forskningscentrum för toxikologiska vetenskaper, ett samarbete mellan elva svenska universitet. Navet i samarbetet är en toppmodern och välutrustad anläggning i Gärtuna utanför Södertälje. www.swetox.se

Prenumerera