Procella Therapeutics och Smartwise inleder samarbete med AstraZeneca för att utveckla nya kardiovaskulära och kateterbaserade behandlingsmetoder

Det strategiska avtalet kring forskningssamarbete och kommersialisering syftar till att utveckla nya stamcellsbaserade terapier för hjärtsvikt och nya vaskulära injektionsmetoder.

Hos patienter som drabbats av hjärtinfarkt dör en stor andel av hjärtcellerna, vilket kan orsaka hjärtsvikt, allvarliga komplikationer och dödsfall. Syftet med samarbetet med det globala läkemedelsbolaget AstraZeneca är att utveckla nya sätt att återskapa delar av hjärtmuskeln som skadats av hjärtinfarkten genom att använda Procella Therapeutics stamcellsteknologi och genom att använda nya injektionsmetoder med Smartwise’s Extroducerkateter.  Extroducerkatetern utvecklades vid Karolinska Institutet för potentiell användning vid cancer och för vävnadsreparation i olika organ, och har därefter kombinerats med Bactiguards ytskikt. Både Procella och Smartwise är dotterbolag till SWIB Holding (SWIBCo).

"Vi är glada över hur vi genom att kombinera AstraZenecas och SWIBCos expertis kommer att kunna bidra till att driva innovation inom behandling av allvarliga hjärt-kärlsjukdomar, på ett sätt som inte tidigare gjorts och samtidigt stödja vetenskaplig innovation i Norden inom detta specialistområde", säger Regina Fritsche-Danielson, Vice President, Cardiovascular, Renal and Metabolism vid AstraZenecas IMED Biotech Unit.

"Detta samarbete har förutsättningar att revolutionera behandlingen av hjärtsjukdomar. Genom att kombinera AstraZenecas globala excellens inom regenerativ medicin inom det kardiovaskulära området med vår vetenskapliga expertis, är vårt mål att göra denna unika terapi tillgänglig för patienter runt om i världen ", säger Jonathan Clarke, MD, VD för Procella and Smartwise.

AstraZeneca kommer att erlägga en initial summa för tillgång till tekniken och finansiera forskningssamarbetet. SWIBCo kan potentiellt erhålla upp till 320 miljoner dollar i form av utvecklingsrelaterade milestones och försäljningsrelaterade  betalningar, när produkterna har blivit kommersialiserade.

BAKGRUNDSINFORMATION OM BOLAGEN OCH SAMARBETET

SWIB Holdings

SWIB Holdings, Swedish Innovation Bridge Company (SWIBCo), är ett investmentbolag för bioteknik och medicinteknik baserat i Stockholm och privatägt av en grupp investerare, däribland Christian Kinch och Thomas von Koch.

SWIBCos  mål är att i ett tidigt skede utveckla och kommersialisera innovativ svensk teknologi till produkter och terapier som kommer att få varaktig inverkan på patienters liv över hela världen. Procella Therapeutics och Smartwise är helägda dotterbolag till SWIBCo.

Procella Therapeutics

Syftet bakom samarbetet med Procella Therapeutics är att utveckla nya stamcellsbaserade terapier för att reparera delar av hjärtat som skadats vid hjärtinfarkt. Stamcellsteknologin utvecklades vid Karolinska Institutet av Kenneth Chien, Professor vid Vetenskapsrådet och ansvarig för Wallenberg-Karolinska Cardiovascular Initiative.

Smartwise

Smartwise utvecklar en ny vaskulär mikrokateterinjektionsteknik utvecklad av en grupp ledd av Staffan Holmin, Söderberg Professor i Klinisk Neuroimaging vid Karolinska Institutet. Extroducern är utformad för att leverera riktade terapier till vitala organ och svåråtkomliga delar av kroppen, som vissa bukorgan, hjärtat och hjärnan. Det finns ett stort, tidigare inte adresserat behov inom området direkt cancertumörinjektionsbehandling, vilket möjliggör hög dos av lokalt anpassade terapier, utan att orsaka systemiska biverkningar. Den direkta injektionstekniken kan potentiellt även användas för att åstadkomma vävnadsreparation vid olika sjukdomar.

Bactiguard

Bactiguard AB är ett svenskt medicinteknikföretag med uppdrag att rädda liv. Bactiguards teknologi minskar risken för vårdrelaterade infektioner genom att minska bakteriell vidhäftning och att biofilm bildas på medicintekniska produkter.

År 2017 ingick Bactiguard och Smartwise ett gemensamt utvecklingsprojekt för avancerade, Bactiguard-belagda vaskulära injektionskateterar genom ett licensavtal för den exklusiva och globala rätten till Bactiguard-teknologin för denna applikation.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonathan Clarke, CEO, +46 (0) 73 963 53 68

Prenumerera

Dokument & länkar