Swiss Post International etablerar Swiss Post International Scandinavia

Swiss Post samlar styrkorna och utökar sin närvaro i Skandinavien genom att bolagets internationella arm, Swiss Post International (SPI), tar över det danska posthanteringsföretaget, SPI Denmark ApS som tidigare agerat försäljningskontor för Swiss Post International. Bolaget slås sedan samman med SPI Sweden för att bilda Swiss Post International Scandinavia, ett viktigt steg på vägen för fortsatt expansion och tillväxt i regionen.

Övertagandet av SPI Denmark ApS av Swiss Post International träder i kraft den 1 juli. Sam-manslagningen stärker Swiss Post Internationals position på den Skandinaviska marknaden och skapar en bas för framtida tillväxt i grannländerna Finland och Norge. Swiss Post har sedan etableringen i Sverige snabbt tagit en marknads andel på 4 %. "Sammanslagningen av de skandinaviska enheterna ger oss en starkare position i regionen och gör oss väl rustade för att konkurrera med den sammanslagna svenska/danska Posten på internationell posthantering, säger Thomas Sjölin, vd för Swiss Post International Scandinavia. Swiss Post International Scandinavia har 20 anställda och kontor I Stockholm, Malmö and Köpenhamn. Ytterligare tillväxt för Swiss Post International Närvaron i Skandinavien bidrar till Swiss Posts tillväxt och bildandet av SPI Scandinavia understryker bolagets fokus på internationell expansion. Swiss Post International är nu världens tredje största leverantör av internationella posttjänster med närvaro i Europa, Asien och USA. Swiss Post International är ett helägt dotterbolag till Swiss Post och har för närvarande ca 1300 kontor runt om i världen. Swiss Post International stod 2008 för 12 procent av Swiss Post-koncernens totala försäljning på 5 665 miljoner EUR. Intjäningen har växt avsevärt de senaste åren och vinsten 2008 var 652 miljoner EUR. Under första kvartalet 2009, gjorde Swiss Post International en vinst på 11 miljoner EUR med en försäljning på 186 miljoner EUR, vilket är högre än året innan. Inom internationell posthantering är Swiss Post International nu nummer tre i världen. Posthanteraren, SPI Denmark ApS, har sitt huvudkontor i Köpenhamn. Företaget etablerades 2006 som ett fristående försäljningskontor och förser företagskunder med individuella lösningar för internationella brev, direktmarknadsföring, internationell press och mindre försändelser från företag till konsument. Köpeskilling kommer inte att offentliggöras.

Prenumerera

Dokument & länkar