Swiss Post International på tillväxtkurs 2011

Swiss Post Internationals intäkter ökade med 61 miljoner euro till 632 miljoner euro under 2011. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 6 miljoner euro till 41 miljoner euro. Vinstmarginalen ökade till 6,5 procent.

Swiss Post International, ett internationellt kurir och paketföretag, rapporterar ett positivt resultat för sextonde året i rad 2011. Trots ekonomiska utmaningar i omvärlden kunde företaget avsluta året med en rörelsevinst på 41 miljoner euro, 17 % mer än föregående år (35 miljoner). Vinstmarginalen ökade från 6,2 % 2010 till 6,5 % 2011. Rörelseintäkterna ökade med 10 % till 632 miljoner euro (2010: 571 miljoner). Detta innebar att Swiss Post International kunde bidra med 9 % av moderbolagets, Swiss Post, omsättning.

”Genom att minska våra kostnader främst inom IT, marknadsföring och projekt kunde vi öka vårt rörelseresultat 2011” säger Daniel Bättig, Chef för International Mail, Swiss Post International, och fortsätter: ”Den positiva utvecklingen av ömsättningen berodde på ökade volymer över hela världen av dotterbolag till Swiss Post International samt att CEPs internationella verksamhet gav högre volymer av kurir-, express- och paketförsändelser till Schweiz. ”Under 2011 gjorde flertalet av våra bolag ett bättre resultat än föregående år. Vi fokuserar på postverksamheten, vi har ett bra läge internationellt och förväntar oss en årlig tillväxt på 4-5 %”, avslutar Bättig.

Fokus på segment och kärnmarknader

Under 2011 har Swiss Post International, som fokuserar på logistiklösningar för distansförsäljning och media/trycksaker, lanserat flertalet nya och innovativa produkter. För postorderföretag finns nu en paketlösning för B2C-försändelser upp till 30 kg i hela Europa. Dagstidningsproducenter kan förse tidningsbutiker och hotell med sina dagliga utgåvor som är digitalt tryckta lokalt. För mindre dagstidningar och magasin erbjuder Swiss Post International ett nationellt distributionscenter i Tyskland. Reseföretag kan publicera sina kataloger utan kostnad på katalogportalen www.holiday-infoshop.com. Detta ger dem möjlighet att dra till sig nya kunder både hemma och i utlandet. Med marknadsverktyget ”HOLIDAYnews” kan hotell öka både kundlojalitet och ömsättning.

“Distansförsäljningen i både Nordeuropa och Asien ökar väsentligt. Med våra dotterbolag i Singapore, Sverige, Danmark och Finland, samt sedan 2012 även Norge, kan vi erbjuda denna marknad enkel och snabb access till konsumenterna.”, säger Daniel Bättig. ”Genom samarbeten fortsätter vi våra ansträngningar att bli väletablerade även på nationella marknader. I exempelvis Storbritannien representeras Swiss Post International nu av tre starka partners.”

Planerat partnerskap med La Poste, Frankrike

”För att kunna öka och utvecka vår internationella postaffär planerar vi en samverkan med franska La Poste vad avser postbefordran över gränser.”, säger Bättig. ”Denna samverkan kommer inte att beröra import respektive export postbefordran för Swiss Post i Schweiz eller för La Poste i Frankrike. Det samägda företag som godkänts av respektive företag väntar nu på erforderliga officiella tillstånd”.

“Under året koncentrerades den nordiska verksamheten till Arlandastad i Stockholm för att ge mer konkurrenskraftiga priser.”, säger Thomas Sjölin, VD för Swiss Post International i Skandinavien. ”Under hösten öppnade vi även ett dotterbolag i Norge. Vi befäster vår position på marknaden för internationell postdistribution och våra undersökningar visar att vårt kvalitetsarbete lönat sig genom högre uppskattning från våra kunder. Vi förväntar oss en kraftig tillväxt de kommande åren”, säger Thomas Sjölin.

I ett internationellt ledarskap

Swiss Post International behåller sin position på den internationella postmarknaden. Det av Swiss Post helägda dotterbolaget sysselsätter 1 250 personer i 13 länder i Europa, USA samt på tre platser i Asien. På den internationella postmarknaden rankas Swiss Post International som nummer tre i världen.

För ytterligare information: www.swisspost.com

Mikael Theander

Burson-Marsteller AB

+46 70 8359144

mikael.theander@bm.com

Om Swiss Post International

Swiss Post International Holding AG grundades 1996 som ett helägt dotterbolag till Swiss Post. Företaget sysselsätter 1 250 personer i 13 länder i Europa, USA samt på tre platser i Asien. Omsättningen under 2011 var 632 miljoner euro. På den gränsöverskridande postmarknaden rankas Swiss Post International som nummer tre efter Deutche Post i Tyskland och La Poste i Frankrike. Swiss Post International erbjuder sina kunder innovativa lösningar för direktmarknadsföring, samlade tjänster för dagstidningar och magasin, tillsammans med en fexibel service för distribution av mindre gods och affärspost.

Dokument & länkar