Bra för rättssäkerheten

BRA FÖR RÄTTSSÄKERHETEN Dagens information från Regeringsrätten att man behöver ytterligare tid för att pröva regeringens beslut att stänga Barsebäck 1 är positivt från rättssäkerhetssynpunkt. Frågan är komplicerad och det är viktigt med en noggrann rättsprövning. Det innebär att Barsebäck 1 kan drivas vidare eftersom inhibitionen består. Så kommenterar Sydkrafts koncernchef Lars Frithiof Regeringsrättens beslut. - Det är inte bra att beslut försenas, men samtidigt betyder dagens besked för oss på Sydkraft och personalen på Barsebäcksverket att man tar den tid som behövs för ett ärende av detta slag. Skriftväxlingen mellan parterna är nu avslutad och vi förstår att Regeringsrätten behöver ytterligare någon eller några månader för att komma fram till ett beslut. Det var i februari i år som Sydkraft lämnade in ansökan om rättsprövning och handläggningen i Regeringsrätten har nu pågått i snart ett år. Utsänt av: Sydkraft AB (publ) Information Stieg Claesson www.sydkraft.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19981222BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19981222BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

Sydkraftkoncernen består av ett femtiotal heleller delägda företag. De flesta verkar inom elområdet.

Dokument & länkar