Karlshamnsverket stänger två block

Karlshamnsverket stänger två block Idag beslutade styrelsen för Karlshamnsverkets Kraftgrupp AB (KKAB) ge KKAB:s VD i uppdrag att genomföra MBL-förhandlingar i syfte att stänga två av det oljeeldade Karlshamnsverkets tre block. Stängningen sker från och med den 1 januari 1999 och kan beröra omkring hälften av personalen på 110 personer. Anledningen är otydligheten i den svenska ellagstiftningen. Vem har ansvaret för reserveffekt vid hög förbrukning, till exempel vid sträng kyla och driftstörningar? Enskilda ägare till kraftverk kan inte ta ansvar för sådan reserveffekt för andra aktörers behov på den svenska elmarknaden. En annan anledning är att Karlshamnsverket inte kan konkurrera med danska kolkraftproducenter som inte har Sveriges miljö- och skatteregler. - Det är inte lönsamt att driva hela verket vidare när man i Danmark fortfarande kan köra gamla orenade kraftverk för export till Sverige. Utsläppen från dansk elproduktion på export redovisas inte heller. - Karlshamnsverkets miljöinvesteringar i kväve- och svavelrening för en halv miljard kronor är med denna snedvridna konkurrenssituation av begränsat värde. - Problemet med minskande inhemsk kapacitet har uppmärksammats av Statens Energimyndighet. Analyser visar, sedan flera andra svenska anläggningar stängts, att Sverige kan behöva importera 2 000 MW vid sträng kyla. - Det är viktigt att den svenska ellagstiftningen förtydligas så att den reservkraft som behövs i Sverige för att bibehålla en hög säkerhet mot kraftbrist, kan finansieras. Det måste göras tydligt vem som har detta ansvar. På en konkurrensutsatt marknad kan inte några enskilda producenter ta på sig större ansvar för reservkraft än övriga aktörer, säger Tommy Cervin, styrelseordförande i KKAB. Kraftindustrin har under flera år påtalat detta problem för berörda myndigheter. Karlshamnsverket är ett oljeeldat reservkraftverk med tre block på sammanlagt 1 020 MW. Det startade 1969 och producerade mycket el fram till dess att de svenska kärnkraftverken togs i drift. Det utnyttjades mer än normalt under torråret 1996, men på grund av import från Danmark ändå mycket mindre än vad som vore möjligt. Ägarna till KKAB är Sydkraft (70 procent), Gullspång Kraft (18 procent) och Stora Kraft (12 procent). Ytterligare upplysningar lämnas av: Styrelseordföranden i KKAB, Tommy Cervin, tel: 040-25 51 61 eller av KKAB:s VD, Bengt Norman, tel: 0454- 851 01. Utsänt av: Sydkraft AB (publ) Information Stieg Claesson http://www.sydkraft.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00290/bit0002.pdf

Om oss

Sydkraftkoncernen består av ett femtiotal heleller delägda företag. De flesta verkar inom elområdet.

Dokument & länkar