Rapporteringstillfällen under 1999

Rapporteringstillfällen under 1999 Bokslutskommuniké avseende 1998 22 februari Årsredovisning mitten av april Bolagsstämma 10 maj Delårsrapport per 31 mars 10 maj Delårsrapport per 30 juni 26 augusti Delårsrapport per 30 september 29 november Koncernstab Information önskar God Jul och Gott Nytt År. Utsänt av: Sydkraft AB (publ) Information Stieg Claesson ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981223BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981223BIT00230/bit0002.pdf

Om oss

Sydkraftkoncernen består av ett femtiotal heleller delägda företag. De flesta verkar inom elområdet.

Dokument & länkar