Sydkraft köper aktier i tysk eldistributör

Sydkraft har köpt fem procent av aktierna i HEVAG (Hanseatische Energieversorgung Aktiengesellschaft Rostock). HEVAG svarar för elförsörjningen till cirka 400 000 kunder i nordöstra Tyskland. Distributionsområdet täcker kustregionen Mecklenburg-Vorpommern, från Lübeck till tysk-polska gränsen inklusive ön Rügen. Företaget omsätter motsvarande 2,8 miljarder kronor (650 miljoner DM) och energiförsäljningen uppgår till 2,5 TWh. Antalet anställda är 900 och företagets huvudkontor är förlagt till Rostock. HEVAG är ett regionalt energiförtetag inom PreussenElektra-gruppen som äger 51,4 procent. Sydkraft äger fem procent. Resterande del i HEVAG ägs av ett antal nordtyska kommuner. Med representationen i HEVAG befäster Sydkraft sin position i norra Tyskland. Sedan tidigare äger Sydkraft 21,8 procent av aktierna i Hamburgische Electricitäts-Werke (HEW). - Köpet av aktieposten i HEVAG är en del i koncernens expansion i norra Tyskland. Inom några år ska vi vara etablerade på sex marknader i Nordeuropa, nämligen Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Polen, säger Sydkrafts koncernchef Lars Frithiof. Till Sydkrafts representant i styrelsen för HEVAG har utsetts Per Lindell, VD i Sydkraft Eldistribution. Utsänt av: Sydkraft AB (publ) Information Stieg Claesson http://www.sydkraft.se

Om oss

Sydkraftkoncernen består av ett femtiotal heleller delägda företag. De flesta verkar inom elområdet.

Prenumerera

Dokument & länkar