Sydkraft överklagar Stockholms Tingsrätts beslut

Sydkraft överklagar Stockholms Tingsrätts beslut Sydkraft kommer idag att överklaga Stockholms Tingsrätts beslut att inte meddela interimistiskt förordnande - inhibition - i Barsebäcksfrågan. Med inhibition menas att regeringens beslut om att stänga Barsebäck 1 inte får verkställas förrän EU-kommissionen avslutat handläggningen av konkurrensfrågan. Sydkraft anmälde förra året regeringens beslut att avveckla Barsebäck 1 till EU-kommissionen för att det strider mot EU:s konkurrensregler. Tingsrättens dom kommer idag att överklagas till Svea Hovrätt. - För att tillgodose Sydkrafts intressen måste rättsliga åtgärder vidtas för att skydda oss i alla de fall som kan uppstå. Inhibitionen är nödvändig för att undvika skador som kan uppstå om konkurrensärendet vid en stängning inte är avgjort i EU-kommissionen. Om vi stänger och sedermera får rätt, riskerar Sydkraft att få irreparabla skador, säger Sydkrafts koncernchef Lars Frithiof. - Förhandlingarna om en frivillig stängning av Barsebäck 1 har återupptagits i en konstruktiv anda mellan Regeringen och Sydkraft, säger Lars Frithiof. Ytterligare information lämnas av Ulla-Karin Jönsson, chef för Koncernstab Juridik, telefon 040-25 52 34 eller Stieg Claesson, chef för Koncernstab Information och Samhällskontakt, telefon 040-25 55 02. Utsänt av: Sydkraft AB (publ) Information Stieg Claesson www.sydkraft.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

Sydkraftkoncernen består av ett femtiotal heleller delägda företag. De flesta verkar inom elområdet.

Prenumerera

Dokument & länkar