Sydkraft positivt till att slopa krav på timmätare

Sydkraft positivt till att slopa krav på timmätare Sydkraft säger ja till att de 95 procent av elkunderna som idag inte är med på den fria elmarknaden får möjlighet att delta. Därför stödjer Sydkraft förslaget om ett slopande av timmätare för mindre elförbrukare. Förslaget bör genomföras när nuvarande leveranskoncessioner löper ut den 31 december 2000. Sydkraft välkomnar en fri elmarknad. För att detta ska fungera fullt ut krävs att alla elförbrukare har möjlighet att utnyttja de erbjudanden som den fria konkurrensen ger. Kravet på att skaffa en timmätare för 2 500 kronor när man ska byta elleverantör, utestänger i praktiken mindre förbrukare från marknaden idag. Sydkraft är därför positivt till att ett schablonavräkningssystem införs i Sverige. Lämpligtvis ska detta omfatta kunder med mätarsäkring till och med 25 Ampere. I denna grupp ingår såväl lägenhets- som villakunder, samt mindre lantbruk och mindre näringsidkare. Ett schablonavräkningsförfarande för dessa kunder, innebär att de undantas från kravet på timvis mätning. Lämplig tidpunkt för att införa ett schablonavräkningssystem är den 31 december år 2000, då de nuvarande leveranskoncessionerna löper ut. - Vi anser det vara ohållbart att fri konkurrens införs innan elleverantörerna har en laglig möjlighet att fritt sätta priser och välja kunder, säger Mats O. Nilsson, VD för Sydkraft Elförsäljning AB. Därför ska införandet av schablonavräkning gå hand i hand med förändrade leveranskoncessionsregler. Sydkraft påbörjar nu arbetet med att utveckla stöd- och informationssystem för att klara att införa schablonavräkning år 2000. Ytterligare information: Mats O. Nilsson, VD Sydkraft Elförsäljning AB, 040-25 58 21 eller 0705-88 64 64. Detta innebär leveranskoncession: Leveranskoncession innebär bland annat skyldighet för ett företag att leverera el till alla kunder inom ett visst område. Prissättningen är inte fri, utan fungerar så att alla kunder med samma typ av förbrukning ska ha samma pris. Utsänt av: Sydkraft AB (publ) Stieg Claesson http://www.sydkraft.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/23/19981023BIT00160/Schablon.doc

Om oss

Sydkraftkoncernen består av ett femtiotal heleller delägda företag. De flesta verkar inom elområdet.

Dokument & länkar