Uppgörelse om Barsebäck klar

Uppgörelse om Barsebäck klar Statens, Sydkrafts och Vattenfalls förhandlingsgrupper är nu överens om en uppgörelse om kärnkraftverket i Barsebäck. Förslaget presenteras vid en presskonferens idag den 30 november klockan 13.00 på Operaterrassen (Operakällaren andra våningen) i Stockholm. På denna presskonferens deltar statens förhandlare Kaj Janérus, Sydkrafts koncernchef Lars Frithiof och Vattenfalls förhandlare Staffan Nordin. Klockan 13.00 har Sydkraft också presskonferens på Barsebäcksverket i Kävlinge. Vid denna presskonferens deltar Sydkrafts ställföreträdande koncernchef Leif Josefsson och Barsebäck Krafts VD Per Lindell. Dessutom träffas Sydkrafts koncernchef Lars Frithiof på Sydkrafts HK, Carl Gustafs väg 1 i Malmö klockan 17.00 för eventuellt ytterligare frågor. Vattenfalls VD Carl-Erik Nyquist träffas per telefon efter presskonferensen för ytterligare frågor rörande Vattenfall. Huvuddragen i uppgörelsen ser ut så här: Uppgörelsen gäller reaktor Barsebäck 1 i sin helhet och i viss omfattning reaktor Barsebäck 2. Sydkraft ersätts vid stängning med motsvarande elproduktion, till samma kostnad och till samma miljöpåverkan. Vattenfall säljer produktionskapacitet i Ringhals till staten på marknadsmässiga villkor. Sydkraft stänger Barsebäck 1 idag den 30 november och får från samma stund ersättande kraft från Vattenfall. Barsebäck Kraft AB och Ringhals AB slås enligt uppgörelsen ihop till en företagsgrupp i vilken Vattenfall får 74,2 procent och Sydkraft 25,8 procent. Om Barsebäck 2 sedermera stängs genom politiskt beslut får Sydkraft en större andel som motsvarar elproduktionen från Barsebäck 2. Vattenfall kommer då att få ekonomisk kompensation som reglerats i det avtal som nu upprättats mellan Vattenfall och staten. Sydkraft kommer att svara för rivning och avveckling av Barsebäcksanläggningen. Vattenfall tar motsvarande ansvar för reaktorerna Ringhals 1-4. Vattenfall ersätts för den andel på 25,8 procent i Ringhals som upplåts åt Sydkraft. Den totala ersättningen till Vattenfall vid stängning uppgår till ett sammanlagt värde av cirka 5,7 miljarder kronor. Detta sker genom att staten betalar en kontant ersättning fördelad på fyra år till Vattenfall på 2,65 miljarder kronor. Vattenfall får också 74,2 procent av elproduktionen i Barsebäck 2. Sydkraft betalar dessutom 113 Mkr per år till Vattenfall därför att produktionskostnaderna är högre i Barsebäck jämfört med Ringhals (1,4 öre/kWh). Denna betalning är indexreglerad. Staten betalar till det gemensamma bolaget för de merkostnader som uppstår vid s k singeldrift av Barsebäck 2 och för avställnings- och servicedrift av Barsebäck 1. Denna kompensation erläggs årligen till den nya företagsgruppen med ett inledande belopp på knappt 400 Mkr, vilket successivt justeras till cirka 240 Mkr sista året. Ackumulerat utgör dessa ersättningar cirka 3,3 miljarder kronor. Sydkrafts styrelse, som behandlade uppgörelsen igår kväll, beslutade att kalla till extra bolagsstämma den 22 december då aktieägarna kommer att ta ställning till förslaget. Till denna extra bolagsstämma ska en tredje oberoende part - Handelsbanken Markets - presentera sin syn på förslaget till en uppgörelse för aktieägarna. De ekonomiska transaktionerna samt de väsentligaste villkoren i överenskommelsen i övrigt kommer, enligt Handelsbanken Markets bedömning, inte att negativt påverka värdet av Sydkraft AB. Vattenfalls styrelse har godkänt uppgörelsen. Förslaget till uppgörelse är villkorat av Regeringens godkännande. Utsänt av: Staten (Näringsdepartementet), Sydkraft AB, Vattenfall AB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00080/bit0002.pdf

Om oss

Sydkraftkoncernen består av ett femtiotal heleller delägda företag. De flesta verkar inom elområdet.

Prenumerera

Dokument & länkar