Malmö Återbyggdepå blev Årets Återvinningsanläggning 2013

Vid Återvinningsgalan igår kväll utsågs Malmö Återbyggdepå till Årets Återvinningsanläggning. Återbyggdepån tar emot och säljer begagnat byggmaterial, och drivs gemensamt av Sysav och Malmö Stads serviceförvalting. 

Juryns motivering löd:

"Vinnaren av Årets Återvinningsanläggning har satt fokus på en fraktion som är viktig att omhänderta och behandla, eftersom den utgör en tredjedel av allt avfall som uppstår, nämligen byggavfallet. Med målet att öka återanvändningen av byggmaterial har pristagaren tydligt visat att det med samarbete och samverkan går att ge material ytterligare en livscykel"  

Sysavs kommunikationschef Gunilla Carlsson: Vi är glada och stolta över Återbyggdepån och det fina jobb de gör, och att återigen ta hem ett pris på Återvinningsgalan. Att se till att produkter och material återanvänds så långt det går är något vi prioriterar, därför är det extra roligt att Återbyggdepån premieras. 

Återbyggdepån på Spikgatan i Malmö har ca 9000 kvadratmeter yta med begagnat byggmaterial. I sortimentet finns bland annat tegel, takpannor, plattor,kakel, fönster, dörrar, skåp, bänkar, sanitetsporslin, beslag, gångjärn och elektriskt material.

- Utmärkelsen är verkligen ett kvitto på att vi gör något som är bra och uppskattat. Vi är väldigt glada och detta är en sporre vi tar med oss till nästa år, säger Zeljko Kozul, arbetsledare på serviceförvaltningen.

Återvinningsgalan 2013 arrangeras av tidningen Recycling & Miljöteknik i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.

För mer information kontakta: Zeljko Kozul, arbetsledare, serviceförvaltningen/Malmö Återbyggdepå, tel: 0701-467970, zeljko.kozul@malmo.se

För mer information Sysav: kontakta Carina Eklund, chef för återvinningscentralerna 040 – 635 26 55 Gunilla Carlsson, kommunikationschef 040 – 635 18 04

Sysav ägs av de 14 södra kommunerna i Skåne och arbetar tillsammans med kommunerna för en hållbar avfallshantering i regionen. Kommunerna ansvar för insamlingen av hushållsavfallet medan Sysav tar emot och behandlar det, det vill säga nyttiggör så mycket som möjligt. Sysav har sedan 1974 haft målet att återvinna så mycket avfall som möjligt som material eller energi. Varje typ av avfall behandlas utifrån dess egna förutsättningar och med en kombination av metoder bidrar Sysav till en hållbar avfallshantering.

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom nångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar. Mer än 90 procent av avfallet åtevinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten.