Pressinbjudan: Spana in framtiden på Sysavdagen

Sysavdagen fokuserar i år på hur avfall, energi och klimat samverkar och är en viktig del för att nå en hållbar utveckling. Teknik för framtidens lastbilar och bränsle visas, Sysavstipendiater premieras och i talarlistan återfinns bland andra Maria Wetterstrand.

Sysavdagen är ett halvdagsseminarium som i första hand vänder sig till politiker och tjänstemän i Sysavs ägarkommuner samt representanter från det skånska näringslivet och branschfolk.

Sysav kommer traditionsenligt att dela ut stipendier till unga lovande studenter och deras handledare för att stimulera ökad kunskap inom avfallshantering och återvinning. I år delar tre studenter, alla från utbildningar vid Lunds Universitet, på stipendiet om 60 000 kronor. Stipendiaterna avslöjas och finns tillgängliga för intervjuer under Sysavdagen.

Under dagen kommer Sysav i samarbete Ekdahls Åkeri att visa upp framtidens fordon. Ett fordon med teknik för att kunna köra på Sveriges miljövänligaste bränsle – flytande biogas. Anders Mathiasson, VD på Energigas Sverige, finns på plats och kommer att tala mer om bränslet. Dagens avslutas med Maria Wetterstrand, fristående grön politisk debattör, som talar om framtiden efter klimatkonferensen i Durban förra året.

Fullständigt program finns att hämta på http://sysav.se/sysavdagen2012.

Seminariet äger rum på S:t Gertruds konferensanläggning, Östergatan 9b i Malmö, fredagen den 20 april klockan 9.00–12.45.
Press är välkommen att medverka på hela eller delar av seminariet men meddela gärna närvaro.

OSA till
Erik Sundberg, kommunikatör Sysav, 040-635 22 51

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll i södra Skåne. Genom mångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar. 98 procent av avfallet åtevinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten.

Om oss

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot och behandlar avfall från hushåll, företag och verksamheter i södra Skåne. Genom nångsidighet och bredd kombineras olika metoder och varje avfall tas omhand efter sina egna förutsättningar. Mer än 90 procent av avfallet åtevinns som olika former av material eller energi. Sysavs mål är att avfall så lång det är möjligt ska komma till nytta. Naturens kretslopp och en miljöriktigt avfallshantering är grundförutsättningar för verksamheten.