Delårsrapport för perioden juli 2017 - mars 2018

Hyresintäkter uppgick till 33 117 tkr (31 128).

Driftnetto uppgick till 25 400 tkr (24 080).

Periodens resultat före skatt 28 515 tkr (14 945).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 22 031 tkr (10 752).

Totala tillgångar per 2018-03-31 uppgår till 776 193 tkr (760 164).

Koncernen hade per 2018-03-31 likvida medel om 33 930 tkr (30 912).

Resultat per aktie uppgick till 9,2 kr (4,5).

För perioden januari-mars 2018

Hyresintäkter uppgick till 11 280 tkr (8 980).

Driftnetto uppgick till 7 152 tkr (6 084).

Periodens resultat före skatt 4 138 tkr (2 711).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 516 tkr (1 631).

Totala tillgångar per 2018-03-31 uppgår till 776 193 tkr (760 164).

Koncernen hade per 2018-03-31 likvida medel om 33 930 tkr (30 912).

Resultat per aktie uppgick till 1,5 kr (0,7).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh, +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Sydsvenska Hem i korthet

Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt
fastighetsbolag som indirekt äger fem fastigheter i västra Skåne. Bolaget
bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter
och offentliga hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 100 kvadratmeter i
uthyrbar area, fördelat över fem förvaltningsobjekt och är idag fullt uthyrt.
Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte
fastigheten tillträddes den 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business
Management AB och bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 6 april
2016.

Om oss

”Bolaget ska äga och förvalta fastigheter i södra Sverige.”