SynAct Pharma slutreglerar åtaganden mot finansiären Seed Fund CapNova genom engångsbetalning

Seed Fund CapNova (”CapNova”) och den danska staten har deltagit i den hittillsvarande finansieringen av SynAct Pharma ABs (”SynAct”) läkemedelsprojekt mot psoriasisartrit, AP1189. I gengäld har SynAct åtagit sig att betala upp till 17 MDKK i form av milstolpsbetalningar och royalties på eventuell framtida nettoförsäljning. SynAct har nu som planerat beslutat att utnyttja möjligheten att undgå dessa förpliktelser om framtida ersättning, genom att betala CapNova ett engångsbelopp om 3,3 MDKK.

Vi välkomnar möjligheten att genom erläggande av detta belopp undvika samtliga framtida förpliktelser om betalningar till CapNova”, säger Jeppe Øvlesen, VD, SynAct. 

För ytterligare information om avtalet mellan CapNova och SynAct hänvisas till bolagets prospekt inför noteringen på AktieTorget, vilket publicerades i maj 2016. 

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                         Henrik Stage

VD, SynAct Pharma AB                                                                          CFO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                       Telefon: +45 40 26 09 00

E-post: joo@synactpharma.com                                                          E-post: hs@synactpharma.com

Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016.

SynAct Pharma AB, organisationsnummer 559058-4826, är ett bioteknikbolag som via det helägda danska dotterbolaget SynAct Pharma ApS bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynAct Pharmas huvudsakliga fokus är utveckling av läkemedelskandidaten AP1189 som stärker kroppens egna celler och bekämpar den uppblossade inflammationen genom att påskynda återhämtningen och därigenom minska risken för att den kroniska inflammationen blir förvärrad.

Om oss

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

Prenumerera

Dokument & länkar