Synoptik syncertifierar Taxi Göteborgs förare – föregår lagen i unikt samarbete

Körkortslagen kräver idag inget syntest på yrkesförare av lätta fordon som taxi- och budbilar, efter erhållet körkortstillstånd. Optikkedjan Synoptik har därför i ett samarbete med Taxi Göteborg tagit fram ett koncept för att säkra fullgod syn på taxibolagets alla förare. Syncertifieringen, som kommer att ske vartannat år, är den första i sitt slag i Sverige och blir ett krav för fortsatt förarlegitimation hos Taxi Göteborg.

– Genom Synbesiktningen* vet vi att var sjätte privatbilist har en direkt trafikfarlig syn och då ett regelverk idag saknas för taxichaufförer finns det risk att förhållandet är likvärdigt för dem. Vi är väldigt glada över att Taxi Göteborg tar den här frågan på allvar och ser till att deras förare ser bra när de kör i trafiken, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Samtliga Taxi Göteborgs förare kommer att syntestas i början av 2016 där godkänd syncertifiering är ett krav för förnyad förarlegitimationen. Syncertifiering blir från och med nu också ett krav för bolagets nya förare. Därefter räknar man med att genomföra uppföljande syncertifiering vartannat år.

– Det finns idag inget regelverk i Sverige som kräver att taxichaufförer undersöker sin syn efter uppkörningen, så vi väljer att själva kräva kontinuerliga synkontroller på våra förare. Synen är naturligtvis oerhört viktig i trafiken och vi vill att våra förare ska vara branschens säkraste och ett föredöme i trafiken. Därför har vi bestämt att alla våra förare ska bli syncertifierade av Synoptik, säger Martin Lund driftansvarig på Taxi Göteborg.

*Källa om privatbilisters syn i trafiken: www.synbesiktningen.se

För ytterligare information kontakta:
Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik, tfn +46 (0)73-523 40 22
Martin Lund, driftchef på Taxi Göteborg, tfn + 46 (0)31-65 15 02

Bilder för fri publicering kontakta: Olof Mattson tfn +46 (0)709-58 96 31,
e-post: olof.mattson@perspective.se

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 115 butiker och en omsättning nära en miljard en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 6000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

Taggar:

Om oss

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 135 butiker och en omsättning över 1.2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7.000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar