Använd upphandlingarna i jobbpolitikenFörra året gjordes offentliga upphandlingar i Sverige för mellan 510 och 608 miljarder kronor, enligt Konkurrensverkets beräkningar.

En färsk rapport till regeringen visar att offentliga arbetsgivare är sämre än privata arbetsgivare på att anställa personer med funktionsnedsättning. Enligt SCB:s statistik har ungefär var tionde person i arbetsför ålder någon form av funktionsnedsättning, som leder till nedsatt arbetsförmåga. Ett rimligt krav är att de sektorer som betalas av oss gemensamt ska återspegla befolkningen i stort. Målet måste alltså vara att tio procent av jobben går till personer med nedsatt arbetsförmåga.

– Jobbpolitiken måste innehålla krav på det offentliga Sverige att ta sitt ansvar, både som arbetsgivare och som beställare av samhällstjänster, säger Tiina Nummi- Södergren.

Tiina Nummi-Södergren, förbundsordförande Telefon: 08-39 91 11, Mobil: 070-318 36 90 tiina.nummi-sodergren@srf.nu

Läs mer om Synskadades Riksförbunds förslag på http://www.srf.nu/pressrum/nyheter/anvand- upphandlingarna-i-jobbpolitiken/

Taggar:

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera

Dokument & länkar