Dalauppror för lag om tillgänglighet

Fortfarande innebär bristande tillgänglighet dagliga hinder för personer med funktionsnedsättning.

– Otillgänglighet måste in under diskrimineringslagen, säger ordföranden för Synskadades Riksförbund Dalarna Annika Östling.

Torsdagen den 21 februari 08-09 deltar över tjugo kullor och masar från Synskadades Riksförbund Dalarna i Torsdagsaktionen* utanför Rosenbad i Stockholm. Klockan 08-09 står Dalaupproret även på Mynttorget i Gamla stan.

Synskadades Riksförbund Dalarna har väntat länge nog på att regeringen ska komma med ett lagförslag som klassar otillgänglighet som diskriminering.

– Norge går före och har redan den här lagen. Varför händer det inget i Sverige, säger Annika Östling.

I dag när rullstolsburna utestängs från lokaler för att de saknar ramper eller hissar. När personer med ledarhundar blir avvisade.

När gravt synskadade/blinda tvingas avstå från att delta i samhällslivet därför att kommuner nekar ledsagning enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

*)Torsdagsaktionen vid Rosenbad pågår varje torsdag klockan 08.00 - 09.00 för att påminna statsråden, på väg in till veckans regeringssammanträde, att tiden går och att det är dags för ett utökat diskrimineringsskydd, också i Sverige. Bakom Torsdagsaktionen står stora delar av funktionshinderrörelsen.

Ytterligare om Torsdagsaktionen


Dalaupprorets bussfärd mot Stockholm den 20 februari:

Falun: 13:00 (Resecentrum)

Borlänge: 13:20 (Resecentrum)

Hedemora: 14:00 (Hållplats Hemköp)

Avesta: 14:30 (Dalahästen)

Tiderna är cirkatider.

Kontakta gärna

Annika Östling ordförande Synskadades Riksförbund Dalarna

Tel: 0702- 18 33 12

Bengt Bäcke, ombudsman Synskadades Riksförbund

Tel: 08- 39 92 74

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/srfriks

Taggar:

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu