Dalauppror mötte ministrar

Nytt rekord var det när en busslast kullor och masar anslöt sig till Torsdagsaktionen* vid Rosenbad på torsdagsmorgonen. Runt ett femtiotal personer från funktionshinderrörelsen samlades utanför regeringsbyggnaden inför veckans regeringssammanträde. 

- Vi jobbar hårt med frågan, sa arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) när Dalaupproret förstärkte Torsdagsaktionen vid Rosenbad.

- Då är det bra att vi från övriga landet visar att vi stödjer Torsdagsaktionen, sa Annika Östling, ordförande för Synskadades Riksförbund Dalarna när hon överlämnade ett flygblad till arbetsmarknadsministern.

På torsdagen var det det 825 dagar sedan utredningen Bortom fagert tal (DS 2010:20) lades fram, som föreslår att otillgänglighet ska skrivas in i diskrimingeringslagen.

- Det kändes som vi eldade på lite och rörde runt i regeringsgrytan när vi var så många, sa Annika Östling som även växlade några ord med integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Synskadades Riksförbund och stora delar av funktionshinderrörelsen har väntat länge nog på att regeringen ska komma med ett lagförslag som klassar otillgänglighet som diskriminering.

Vid Rosenbad delade Synskadades Riksförbund Dalarna ut ett flygblad med extremt liten text för att visa hur otillgänglighet kan slå.

*) Torsdagsaktionen vid Rosenbad pågår varje torsdag klockan 08.00 - 09.00 för att påminna statsråden, på väg in till veckans regeringssammanträde, att tiden går och att det är dags för ett utökat diskrimineringsskydd, också i Sverige. 

Kontakta gärna

Annika Östling, ordförande Synskadades Riksförbund Dalarna

Tel: 0702 - 18 33 12

Bengt Bäcke, ombudsman Synskadades Riksförbund

Tel: 08- 39 92 74

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

Följ oss på Facebook och Twitter:
www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/srfriks

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera