Färre synskadade röstar

Valdeltagandet bland väljare med synnedsättning är lägre jämfört med väljare utan synnedsättning.

– Detta är ytterst oroande mot bakgrund av att det gäller en grundläggande mänsklig och demokratisk rättighet. Det stärker vår analys om att personer med synnedsättning inte har samma tillgång till ett likvärdigt och säkert röstförfarande, säger Neven Milivojevic, intressepolitisk chef på Synskadades Riksförbund.

Enligt SCB-rapporten Valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning noteras ett lägre valdeltagande bland väljare med nedsatt syn i fjolårets bägge val.

I EU-valet röstade 43 procent av väljarna med synnedsättning jämfört med 53 procent av väljarna utan nedsatt syn. I riksdagsvalet röstade 85 procent av väljarna med synnedsättning jämfört med 88 procent av röstberättigade utan synnedsättning.

– Gravt synskadade kan inte personrösta med bevarad valhemlighet och bristande tillgänglighet i vallokalen spelar också roll. Åtgärder krävs och lösningar finns, säger Neven Milivojevic.

Det är första gången valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning granskas i Sverige. SCB-studien visar även skillnader i valdeltagandet beroende på typ av funktionsnedsättning.

Färre kvinnliga väljare med funktionsnedsättning röstade jämfört med kvinnor utan funktionsnedsättning.

I EU-valet röstade 47 procent av kvinnorna med funktionsnedsättning jämfört med 55 procent av kvinnorna utan funktionsnedsättning. I riksdagsvalet röstade 84 procent av kvinnorna med funktionsnedsättning jämfört med 90 procent av kvinnorna utan funktionsnedsättning. Rapporten har enbart studerat valdeltagandet, inte valinformationen och vallokalens tillgänglighet eller svårigheterna att som synskadad personrösta hemligt.

Kontakta gärna Neven Milivojevic, intressepolitisk chef på Synskadades Riksförbund

Tel: 08 - 39 93 36

Mejla: neven.milivojevic@srf.nu

Presskontakt:
Åsa Nilsson

Tel: 08-39 91 75
asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade
Youtube: synskadade

Taggar:

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera

Media

Media