Friheten för blinda är hotad

Idag har regeringen kommit med sitt förslag om vad som ska ersätta handikappersättningen.

- Att skrota den så kallade schablonersättningen hotar gravt synskadade, blindas och dövblindas frihet i vardagen, säger Niklas Mattsson, vice ordförande i Synskadades Riksförbund.

 

Enligt ett pressmeddelande från regeringen den 15 november så avser regeringen ersätta handikappersättningen med en merkostnadsersättning.  Här förväntas den ensklide redovisa sina merkostnader till följd av sin funktionsnedsättning. 

Som synskadad är det ofta en omöjlighet att göra prisjämförelser och på egen hand känna till prisbilden. Synskadades Riksförbund befarar att många synskadade kommer att drabbas hårt av denna reform. Medelinkomsten bland synskadade är betydligt lägre jämför med övriga befolkningen. Även bland synskadade som har ett arbete.

- Förslaget leder till att de som har lättare att göra sin röst hörd eller som har en snäll handläggare på Försäkringskassan kommer att drabbas mindre medan den som har svårare att uttrycka sig kommer i strykklass , säger Niklas Mattsson

 

Pressansvarig Åsa Nilsson, 08 - 39 91 75, asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
www.instagram.com/synskadade/
Youtube: synskadade

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera

Media

Media