Gata för alla, på riktigt!

Den 15 oktober uppmärksammar Synskadades Riksförbund Halmstad-Hylte den internationella Vita käppens dag. 

På lördag avslutas Synskadades Riksförbunds riksomfattande kampanj Gata för alla. Under Gata för alla har allmänheten informerats om de hinder som synskadade personer stöter på i den offentliga miljön.

– När kampanjen snart är över hoppas vi att alla lärdomar och tankar stannar kvar hos dem vi mött, säger Göran Sonesson, ordförande Synskadades Riksförbund Halmstad-Hylte.

På Vita käppens dag går Synskadades Riksförbund Halmstad-Hylte en promenad på stan tillsammans med en tjänsteman från Tekniska kontoret.

– Vi ska visa vad som är avgörande för oss om kommunen vill ha en gata för personer med synnedsättning. Detta är extra viktigt då det planeras för fullt inför förändringar i vår gatumiljö, säger Göran Sonesson.

Media inbjuds att vara med under promenaden.

Datum: 2016-10-15

Tid: 11:00-12:00

Samling: Norreport

Mediekontakter:

Göran Sonesson, ordförande Synskadades Riksförbund Halmstad-Hylte, 0705-74 75 08, sonesson.goran@telia.com

Ulrika Östberg, ombudsman Synskadades Riksförbund Halland,

035-18 76 95, ulrika.ostberg@srf.nu

www.käppvett.nu

Taggar:

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera