Internationella Ledarhundsdagen den 29 april: Oförändrat statsbidrag ger färre ledarhundar

Synskadades Riksförbunds statsbidrag för ledarhundsverksamheten har varit detsamma de senaste åtta åren. Sedan 2007 har veterinärkostnader och kursverksamhet för ledarhundsförarna skjutit i höjden. 

– Det oförändrade statsanslaget leder till färre hundar och sämre service för ledarhundsförarna, säger verksamhetschefen för ledarhundsverksamheten Ulrika Norelius Centervik på Synskadades Riksförbund. 

På den Internationella Ledarhundsdagen onsdagen den 29 april marscherar Sveriges Ledarhundsförare  och Ledarhundsklubben i Stockholm från Riksdagen till Rosenbad.

– Vi delar den oro som ledarhundsförarna ger uttryck för, säger Ulrika Norelius Centervik.

Samling: onsdag den 29 april klockan 10.45 utanför Riksdagen, Riksgatan 2.

Fakta ledarhundar

En ledarhund kostar cirka 300 000 kronor att utbilda.

I landet finns närmare 300 ledarhundar.

Synskadades Riksförbunds statsbidrag till ledarhundsverksamheten har sedan 2007 varit 23,9 miljoner kronor per år. 23,9 miljoner kronor år 2007 motsvarade i fjol 25,8 miljoner kronor.

Läs om ledarhundar

Pressinformation

Ulrika Norelius Centervik, Synskadades Riksförbund
Tel: 08- 39 92 31
ulrika.norelius.centervik@srf.nu

Sveriges Ledarhundsförare
Ordförande Elisabeth Ravstis
Tel: 070-512 22 87
elisabeth@slhf.net

Ledarhundsklubben i Stockholm
Viviann Emanuelsson
Tel: 070- 636 08 66  

Presskontakt
Åsa Nilsson

Tel: 08-39 91 75
asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade
Youtube: synskadade

Taggar:

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera

Media

Media