Kommunutbildare försvårar för personer med funktionsnedsättning

Kommunens utbildare går arbetsgivarorganisationens SKL, Sveriges Kommuner och Landstings ärenden mot personer
med funktionsnedsättning.

I samband med Synskadades Riksförbund Dalarnas årsmöte lördagen den 20 april på Lerdalshöjdens hotell, inbjuder vi till en presskonferens klockan 13:15 -14:00.

Där tar vi upp SKL:s ytterst märkliga utbildning av biståndshandläggare om rätten till LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det har kommit till Synskadades Riksförbund Dalarnas kännedom att en av SKL inhyrd utbildare vinklar frågan om rätten till LSS på ett mycket negativt sätt.

- Utbildaren råder eller avråder biståndshandläggarna vem de ska eller inte ska bevilja rätt till LSS, säger Synskadades Riksförbund Dalarnas vice ordförande Marie Holmkvist.

Ytterligare fakta lägger vi fram under presskonferensen.


Ljussymbol till landstingets handikappkonsulent

Under årsmötet premieras handikappkonsulent Kerstin Nilsson med en lysande symbol som tack för att hon fört och vunnit en kamp mot landstinget i Dalarna.

Resultatet av hennes kamp blir att landstinget i minst tre år till fortsätter att subventionera Tandådalsveckorna.

- Dessa veckor är så viktiga och betydelsefulla för många funktionshindrade i vårt län, säger Marie Holmkvist.

Kontakta gärna:

Marie Holmkvist, vice ordförande och pressansvarig

Synskadades Riksförbund Dalarna

Tel: 070-60 690 33

E-post: hartvigsdotter@telia.com

Annika Östling, ordförande

Tel: 070-218 33 12

E-post: peppens.matte@telia.com

http://www.srfdalarna.se

Taggar:

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera