Livesänt organisationsråd

Representanter från Synskadades Riksförbund i hela Sverige, branschföreningar och styrelsen - alla kommer vara med på organisationsrådet som SRF Radio sänder live tisdagen den 12 november klockan 19.00

- Vi kommer att ta upp hur vi ska få upp synskadefrågor på agendan inför valen 2014, hur vi ska fira vår 125-årsdag nästa år och att förbundsstyrelsen har beslutat om förändringar i det ekonomiska stödet som går ut från riksförbundet till distrikt, lokalföreningar, branschföreningar och närstående organisationer. Sedan ska vi förtydliga reglementet för hederstecken, säger förbundsordförande Håkan Thomsson, Synskadade Riksförbund.

Varför tycker du att en ska lyssna?

- Dels är det intressant att höra vilka frågor som ställs och vilken information som lämnas, men det är också en chans att se hur ett sånt här möte går till.

Var med och lyssna du med, tisdag 12 november kl 19.00 på http://www.srf.nu/radio

Eller gå direkt till radiolänken:

www.radio.srf.nu

Nytillträdd redaktör för Radio SRF:

Nina Ljungberg

Tel: 08- 39 91 61 

radio@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade

Instagram: synskadade

Youtube: synskadade

Taggar:

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera

Dokument & länkar