Orust kommuns nonchalans isolerar synskadad

I dagarna är det tre månader sedan orustbon Maj-Britt Bräckestam från en dag till en annan helt utan förvarning blev av med sin ledsagning enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nu anmäler hon Orust kommun till Socialstyrelsen och till JO.

För Maj-Britt Bräckestam, 54, som är yrkesverksam och har en aktiv fritid har tillvaron begränsats.

– Nu kan jag inte göra det jag gjort förut. Jag har sjungit i kör i hela mitt liv och det går inte längre. Inte heller kan jag ta en promenad eller gå och ta en fika, säger hon.

Det var den 15 november som Maj-Britt Bräckestads ledsagartimmar enligt LSS upphörde. När hon veckan därpå lämnade in en ny ansökan fick Maj-Britt Bräckestad veta att hon inte längre har rätt till ledsagning enligt LSS.

– Varför nekar kommunen mig ledsagning enligt LSS då vare sig min livssituation eller lagen har förändrats, säger Maj-Britt Bräckestad som är blind.

Först den 31 januari fick Maj-Britt Bräckestad till ett skriftligt beslut från Orust kommun att hon inte längre har rätt till ledsagning enligt LSS. Maj-Britt Bräckstad ska överklaga kommunens beslut.
Hon har även anmält ärendets bristfälliga handläggning till Socialstyrelsen och till JO.

Orust kommuns handläggare hänvisar Maj-Britt Bräckestad att söka ledsagning enligt Socialtjänstlagen. Något som Maj-Britt vägrar då ledsagning enligt Socialtjänstlagen är kostnadsbelagd. Vid ledsagning enligt Socialtjänstlagen har brukaren inte samma möjligheter att avgöra vad ledsagartimmarna ska användas till jämfört med ledsagning enligt LSS.

– Maj-Britt Bräckestad är utan ledsagning och har ingen chans att komma vidare eftersom allt ligger hos kommunen, säger Ronny Blidberg, ordförande för Synskadades Riksförbund Bohuslän.

Bakgrund

Det finns en lagstadgad rätt till ledsagning enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I takt med kommunernas försämrade ekonomi har den rätten blivit allt mer kringskuren för personer med grav synnedsättning/blinda. Många kommuner värderar inte en grav synnedsättning/blindhet som ett tillräckligt skäl för att bevilja ledsagning enligt LSS.

Eftersom gravt synskadade/blinda klarar att äta själva, tvätta oss och klä på sig så bedöms gruppen inte tillhöra den så kallade personkretsen med rätt till ledsagning.

För personer med grav synnedsättning är ledsagning många gånger den enda lösningen när allt mer i vardagen kräver "gör det själv-lösningar" till exempel köpa biljetter, ta ut pengar via automater, självbetjäning i affärer och så vidare.

Kontakta gärna

Ronny Blidberg, ordförande Synskadades Riksförbund Bohuslän

Tel: 070-558 09 97, 0522-349 64

Ombudsman Frida Craft Synskadades Riksförbund

Tel: 076 - 539 91 56

Ombudsman Thomas Krantz, Synskadades Riksförbund

Tel: 031- 788 09 14, 0703- 28 73 12

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

Följ oss på Facebook och Twitter:
www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/srfriks

Taggar:

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera

Media

Media