Tillgängliga vallokaler bra - men även synskadade vill rösta hemligt

- Det är jättebra att alla vallokaler görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Men fortfarande kan inte personer med synnedsättning rösta hemligt, säger Urban Fernquist, intressepolitisk chef på Synskadades Riksförbund.

Från och med supervalåret 2014 kan kommunerna enbart använda vallokaler som fungerar också för väljare med funktionsnedsättning. Möjligheten för kommunera att begära dispens från att handikappanpassa vallokalerna tas bort. Det framkom i regeringsförslaget Tillgänglighet och deltagande i val som i veckan överlämnades till riksdagen.

- Det är viktigt ur demokratisk synvinkel att vallokaler och förtidsröstningslokaler är tillgängliga för alla väljare, säger justitieminister Beatrice Ask i ett pressmeddelandet från regeringen där hon och demokratiminister Birgitta Ohlsson understryker att den grundlagsskyddade rösträtten ska vara tillgänglig för alla.

- Skärpningen är efterlängtad. Men målet måste vara att få valsedlar som är tillgängliga också för synskadade, säger Urban Fernquist.

För första gången i Norden testade Norge nyligen e-röstning i ett antal kommuner i stortingsvalet.
- E-röstning kan vara en möjlig väg för synskadade. Då kan även vi ta del av en grundläggande demokratisk rättighet och inte längre tvingas visa hur vi röstar, säger Urban Fernquist.  

Fakta
I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige skrivit under, tas i artikel 29 upp att personer med funktionsnedsättning ska kunna rösta hemligt i val och att både valproceduren och valsedlarna ska vara tillgängliga.

Kontakta
Urban Fernquist, intressepolitisk chef på Synskadades Riksförbund
08- 39 91 53
urban.fernquist@srf.nu

Presskontakt:
Åsa Nilsson
Tel: 08- 39 91 75
asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade
Youtube: synskadade

Taggar:

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera

Media

Media