Tystnad i valrörelsen om elever med synnedsättning

Skolan är den viktaste frågan för de flesta väljarna nu på söndag. Men politiker håller tyst om förslag för elever med synnedsättning i skolan. Synskadades Riksförbund och Riksorganisationen Unga Synskadade har gång på gång lyft fram bristerna för eleverna. 

– Vi fruktar att Sverige ska gå in i ytterligare en mandatperiod utan att elevernas situation förbättras, säger Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Ett steg i rätt riktning är att flera partier vill minska grundskolans klasser. Men mindre klasser kräver också fler kvalificerade lärare.

I Alliansens valmanifest nämns endast en mening om barns behov av extra stöd i förskolan.
Även Socialdemokraterna har glömt bort elever med funktionsnedsättningar i sitt valmanifest. Socialdemokraterna pekar emellertid på behovet av ökade resurser för att alla ska klara sin skolgång.

Att gå i skolan med en synnedsättning innebär ett stort eget ansvar som eleven inte ska behöva ta. I dag saknas samordning av stödet till elever med synnedsättning. I skollagen finns inte ens rätten till punktskrift inskriven.

– Det behövs ett helhetsgrepp för att lösa situationen, och det är oacceptabelt att inget av partierna nämner detta inför valet, säger Jakob Larsson, ordförande i Unga Synskadade.

  • Läromedel ska vara tillgängliga för alla för att få användas i undervisningen.
  • Klasserna minskas för mer lärartid för varje elev.
  • All skolpersonal och lärarstudenter måste få kunskap om elever med funktionsnedsättningar.
  • Skollagen måste skärpas både när det gäller rätten till stöd till eleven och skolors skyldighet att ta emot elever med synnedsättning.
  • Skriv in rätten till punktskrift i skollagen.
  • Åtgärdsplaner för elever med synnedsättning ska vara obligatoriska.
  • En ansvarig samordnande myndighet måste utses för allt stöd till elever med synnedsättning och deras lärare.


Kontakt
Jakob Larsson, ordförande Riksorganisationen Unga Synskadade

Tel: 0704-92 28 27, jakob.larsson@ungasynskadade.se

www.ungasynskadade.se

Presskontakt:
Åsa Nilsson

Tel: 08-39 91 75
asa.nilsson@srf.nu

Synskadades Riksförbund arbetar för ett tillgängligt samhälle för personer med synnedsättning.
www.srf.nu tel: 08 39 90 00, info@srf.nu
Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

www.facebook.se/synskadadesriksforbund
www.twitter.com/synskadade
Instagram: synskadade
Youtube: synskadade

Taggar:

Om oss

Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv.Telefon: 08 - 39 90 00. www.srf.nu

Prenumerera

Media

Media